10 Innovatielessen uit de praktijk: lerend en waarderend op innovatie expeditie!

Geslaagd klantencafé levert veel ideeën op voor innovatie!

Wat versta ik onder innoveren?
Innoveren is ‘hot’. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even stil te staan bij wat ik in dit kader onder innoveren versta. Ik maak gebruik van twee definities.

Innovatie is de geslaagde in gebruik name van nieuwe producten, concepten, processen of diensten met toegevoegde waarde. Het mooie van deze definitie is in mijn ogen de nadruk die het legt op het praktisch nut van een innovatie. Heeft iets geen nut dan is het dus geen innovatie. Ook benadrukt deze omschrijving het in gebruik nemen van een innovatie. Zo maak je een helder onderscheid tussen de begrippen ‘idee’ en ‘innovatie’. Pas als je iets daadwerkelijk in gebruik neemt spreek je van een innovatie.

Continue reading

Posted in Home, Praktijkverhalen, Werkvormen | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Geen to do list maar ta-da!

De meeste mensen kennen natuurlijk wel een to do list. Via Twitter zag ik laatst de kreet ta-da list voorbijkomen. Wat een leuke vondst dacht ik direct! Met een ta-da list laat je zien wat je de afgelopen tijd hebt bereikt. Een prima manier dus om zichtbaar te maken wat jouw hoogtepunten waren in het afgelopen jaar. Dat geeft energie en het geeft je ideeën voor dingen die je het komende jaar opnieuw aandacht wilt geven of nog verder wilt uitbouwen.

Zo’n ta-da list past heel goed bij waarderend onderzoeken. Juist de combinatie van het ‘waarderende’ en het ‘onderzoekende’ maakt het zo krachtig! Continue reading

Posted in Home, Praktijkverhalen | Tagged , , , , , | Comments Off

Docentenmiddag Positief Onderwijs

Op 25 maart organiseren Djoerd Hiemstra en Linda Bolier in Utrecht een docentenmiddag over positief onderwijs!

Djoerd is de auteur van de Talentenwijzer, hij doet onderzoek naar het werken met talenten van studenten. Linda’s onderwerp is veerkracht en welbevinden, en de rol van het schoolklimaat daarbinnen.

Tijdens de middag vertellen ze beiden over hun onderzoek. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar de plaatsen zijn beperkt en aanmelden is nodig. Meer informatie vind je hier.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | Comments Off

Talent in Actie Springcourse

Bij de FCE start dit voorjaar een vierdaags traject ‘Talent in Actie’. Gefaciliteerd door Brenda Vos en Margriet Schut. Het is gericht op leidinggevenden en HR Professionals. In het traject krijg je meer zicht op je eigen talenten en sterktes, maar ook instrumentarium om het talent van anderen in de organisatie tot bloei te laten komen. Meer informatie op de site!

Posted in Home | Comments Off

Talent College wintereditie

“2012 was het jaar van de crisis, 2013 wordt het jaar van de mogelijkheden” – dat is het motto van de mensen van Talent College. En vanuit die insteek starten ze de Talent College, Discover wintereditie 2013! Op donderdag 21 februari organiseren ze een Talent College Masterclass met het thema: Grote dromen, Kleine stappen. Bedoeld voor studenten en werkenden.

Tijdens deze avond komen Lise Teeuwisse en Denise Kortlever vertellen over welke stappen zij hebben gezet om hun persoonlijke droom waar te maken. Zij geven daarnaast concrete tips over het bijzonder en leuk maken van alledaagse dingen, op het gebied van lifestyle en koken. Aan het eind van de avond is er ruimte om ideeën uit te wisselen en kijken we met elkaar welke eerste stappen jij kan zetten om tot je droom te komen. Interesse? Mail naar info@talentcollege.nl of kijk op hun site.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Workshop Talentgericht werken voor kindercoaches

Ervaren kindercoach (en mede-auteur van de Junior Toolbox ‘Ik kies voor mijn talent’) Els Pronk verzorgt een workshop ‘talentgericht werken voor kindercoaches’ op 9 en 10 december 2013.

Voor leerkrachten, begeleiders in de kinderopvang en anderen die werken met kinderen en daarbij aandacht willen besteden aan hun kwaliteiten en sterktes. Els schrijft: ‘Wil je ook graag al het goede in kinderen naar boven halen, zodat ze met meer zelfvertrouwen in het leven staan en dus ook aan de slag kunnen met de dingen die niet lekker gaan? Dat is precies wat werken met talenten doet.”

Het gaat daarbij niet om ‘voetballen’, ‘zingen’ of andere dingen die een kind misschien goed kan. Maar om de manier waarop ze kijken en doen in alledaagse settings. Hoe maak je daar contact op? Meer informatie vind je op de site van Els, GrootsKlein.

 

Posted in Home | Comments Off

Werkvormensite on-line

In 2011 studeerde Irene Terlouw af op een praktijkgericht ontwerponderzoek naar werken met talent in het onderwijs. Saskia Tjepkema en Els Pronk waren haar begeleiders. Tijdens haar onderzoek verzamelde Irene veel werkvormen om met talent aan de slag te gaan. Ze bundelde die in een toolbox, waarmee je makkelijk je eigen workshop kunt ontwerpen. De werkvormen zijn verdeeld in ‘starters’, ‘kernen’ en ‘afsluiters’. Deze toolbox werd na haar afstuderen zo’n 300 keer besteld. En niet alleen door mensen uit het onderwijs. Ook uit de thuiszorg, verpleging, industrie en eigenlijk allerlei sectoren. Daarom heeft Irene al die werkvormen nu online gezet op een speciale site: talententoolbox. Bovendien zijn er een paar nieuwe aan toegevoegd. En de bedoeling is om dat te blijven doen.

Posted in Home, Onderzoek en scripties, Werkvormen | Comments Off

Terugkijken om een stap te kunnen zetten (werken met de historielijn)

Van alle verschillende technieken die er zijn om oplossingen en talenten te ontdekken, is de persoonlijke historielijn absoluut een van mijn favorieten. Wij vertellen onszelf, bewust of onbewust, allemaal een verhaal over wie we zijn, waarheen we op weg zijn, wat we kunnen – en wat niet… De historielijn is een prachtige manier om dat verhaal eens opnieuw tegen het licht te houden en er nieuwe mogelijkheden in te ontdekken. Continue reading

Posted in Home, Praktijkverhalen, Werkvormen | Comments Off

Junior coachkaarten

Espérance Blaauw, de maakster van de coachkaarten, heeft nu ook een speciale set gemaakt voor kinderen. Een mooi hulpmiddel om ongedwongen met kinderen in gesprek te zijn over hun sterke punten en waar ze energie van krijgen. Als je een kind rechtstreeks vraagt ‘wat is je talent’, krijg je immers vaak een antwoord als ‘ik kan goed tekenen.’ De 38 coachkaarten helpen met vragen als ‘waar ben je trots op’ maar ook ‘wat zou je willen durven’ of om op een speelse manier andere invalshoeken voor een dergelijk gesprek te vinden. Er zijn vier hoofdsoorten van vragen: waar word je vrolijk van?, wat wil je bereiken?, wat is belangrijk voor je? en wat vind je niet leuk?

Espérance betrok kinderen bij het ontwikkelproces (zowel voor het bedenken van de vragen als voor het kiezen van de foto’s). Het hele proces kun je nalezen via deze link. Op haar site vind je meer informatie en ook een introductiefilmpje.

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

‘Wat snap je wel?’ – een praktijkverhaal

Van onze collega Paul Keursten kregen we onderstaand artikel uit de Metro, met een praktijkverhaal over ‘diploma-stapelaar’ Amit. Een jongere die na een lange loopbaan in het onderwijs zijn HEAO diploma haalde. Hij vertelt in zijn verhaal over een docent die het verschil maakte: James Struyk. En de vraag die het verschil maakte. Wat snap je WEL? UIt het artikel: “Ik weet nog goed: ik zat in de aula met rekenwerk. ‘Wat snap je niet?’, vroeg een oudere man. Ik dacht: wat moet die gast?, maar zei: ‘Ik snap niks.’ ‘Onmogelijk’, zei hij. Hij vroeg me op te schrijven wat ik WEL snapte. Bleek ik de opdracht zo te kunnen maken.” Continue reading

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Job crafting scriptie

Daphne Sman studeerde in 2012 bij professor Arnold Bakker af op een onderzoek naar job crafting: “Creating a perfect job on a daily basis: A Day Reconstruction Study”. Met behulp van dagboekonderzoek ging ze na hoe mensen hun baan elke dag een beetje ‘op maat snijden’ en wat voor impact dat heeft op hun energie en welbevinden. Ze schrijft: ‘Het onderzoek laat zien dat werknemers middels dagelijks ‘job crafting’ gedrag hun sociale en structurele hulpbronnen op het werk kunnen vergroten, terwijl ze vervelende taakeisen kunnen vermijden. Hierdoor wordt de psychologische behoeftebevrediging tijdens werktaken verhoogd, wat vervolgens leidt tot meer bevlogenheid.” Op haar site kun je een samenvatting vinden en meer interessante informatie over job crafting.

Posted in Home, Onderzoek en scripties | Comments Off

‘Ik kies voor mijn talent’ – toolboxen!

Na het succes van het boek Ik kies voor mijn Talent, is Luk Dewulf bezig gegaan met praktische gereedschappen voor het werken rond talenten. Samen met Peter Beschuyt (collega bij Kessels & Smit) en Els Pronk (Grootsklein) heeft Luk nu twee Toolboxen gemaakt.

In de Toolboxen vind je hele praktische materialen voor het herkennen, benoemen en inzetten van talenten. De groene Toolbox is bedoeld voor volwassenen, de oranje voor kinderen.

In beide toolboxen zitten 40 werkvormenkaartjes, een boekje met allerlei informatie en praktijkvoorbeelden en kaartjes met beschrijvingen van 40 talenten, bijbehorende hefboomvaardigheden en stimulerende omgevingen om juist dat talent nog beter in te zetten.

De Toolboxen zijn te bestellen via de boekhandel of bij de auteurs.

Posted in Filmpjes en boeken, Werkvormen | Comments Off

Talent College najaarseditie

Op 28 september start de najaarseditie van Talent College. Een vak voor studenten (en voor werkenden) over werken met sterke punten van jezelf en van anderen. Door initiatiefnemers Eefje Teeuwisse, Naomi den Besten en Anne Dijkman. Bekijk de site voor meer informatie.

Posted in Home | Comments Off

Ruimte voor talent door job crafting

Er zijn steeds meer organisaties die experimenteren met het aanspreken van mensen op hun talent. Dat begint vaak met het opsporen van kwaliteiten en sterktes. Maar de volgende vraag is hoe mensen ondersteund kunnen worden om die talenten in hun werk productief in te zetten. Talenten kennen is de eerste stap, de vertaalslag naar het werk is het – essentiële – vervolg. Want talenten toepassen leidt tot betere prestaties en ontwikkeling.

In dat opzicht is ‘job crafting’, of baanboetseren, een interessant fenomeen. Een term die steeds vaker opduikt. Hoe kan deze invalshoek de sterke punten- benadering van leren en ontwikkelen een stap verder brengen? Met Theo Visser (van 365) en collega Mara Spruyt schreef ik in maart een artikel over job crafting voor Opleiding & Ontwikkeling. Je kunt het nu hier downloaden.

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Veranderen met energie! Artikel over Appreciative Inquiry

De richting waarin een groep mensen of een organisatie zich ontwikkelt, wordt bepaald door de vragen die men zichzelf stelt. Een team dat zichzelf afvraagt: ‘Waarom gaat de samenwerking in project Y zo stroef? En wat doen we daaraan?’ ontdekt andere dingen dan een team dat kijkt naar: ‘Wanneer waren we eigenlijk op ons best? En hoe krijgen we daar meer van?’ Er ontstaat ook een heel andere energie tijdens het gesprek.

Het stellen van krachtige vragen die energie geven en verandering in gang zetten raakt de kern van AI als veranderperspectief. Mijn collega Joeri Kabalt en ik schreven een artikel waarin we proberen te beschrijven hoe dat volgens ons werkt, met een paar voorbeelden erbij.

 

Posted in Home, Praktijkverhalen, Werkvormen | Comments Off

Onderzoek naar waarderende benadering en ‘flow’

In het kader van hun Master Arbeid & Organisatie Psychologie voeren Jitka Meijer en Bert Verleysen een onderzoek uit naar de waarderende benadering en flow… Doe je mee?

Jitka en Bert: “Wat is dat tussen de waarderende benadering en bevlogenheid of flow? Hoe werkt dat? En wat heeft motivatie ermee te maken? Is de waarderende benadering dé manier om mensen te motiveren?

Deze en andere vragen proberen wij te beantwoorden in onze afstudeerscriptie. Vroeg je altijd al af hoe het in je organisatie zit, zoek je naar de bevestiging van je onderbuikgevoel of wil je gewoon weten wat het allemaal met elkaar te maken heeft? Doe dan mee samen met je collega’s aan ons onderzoek door de bijgevoegde vragenlijst in te vullen, of vraag een unieke code aan voor je organisatie via bert@beverconsult.be. Jij krijgt je antwoorden en wij zijn blij met je medewerking!

Uiteraard zullen wij de algemene resultaten van ons onderzoek vanaf september dit jaar via deze site delen!”

Posted in Home | Comments Off

Talentenwijzer voor studenten

Djoerd Hiemstra, docent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ontwikkelde voor studenten de Talentenwijzer. Een praktisch werkboek met talent-ontwikkelingsoefeningen en een online assessment waarmee studenten zelf hun talenten kunnen ontdekken.

Hij maakte er ook een uitgebreide handleiding bij voor docenten, met uitleg over talentencoaching en oefeningen voor in de klas.

Dit alles met als doel om docenten, studieloopbaanbegeleiders en mentoren te inspireren en praktische handvatten te geven om meer aandacht te besteden aan talent van studenten.

Niet alleen om dat talent te leren zien en benoemen, maar vooral om te ontdekken hoe je het kunt toepassen, al in je studie. Want met name daar gaat een positief effect van uit. Djoerd vat het onderzoek op dat punt hier mooi samen.

Op deze website vind je meer informatie, filmpjes en achtergrond materiaal, en informatie over hoe je de talentenwijzer kunt bestellen.

Leuk om te weten: er is veel onderzoek van Djoerd in gaan zitten, hij heeft veel literatuur gelezen en experts bevraagd, en verder zowel de online-test als de oefeningen bij veel studenten getoetst en ze daarna verfijnd.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Werkvormen | Comments Off

Het mooiste compliment

Vandaag, 8 mei, overleed kinderboekenschrijver en kunstenaar Maurice Sendak. Hij werd beroemd door Max en de minimonsters. Ter herinnering stond er een ontroerende anekdote over hem op de website van 01 magazine. Als antwoord op de vraag: ‘wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?’ vertelde hij het volgende verhaal….

Gooi alle regels over ‘hoe bouw je een goed compliment op’ maar uit het raam… : )

Posted in Home | 1 Comment

AI praktijken in Europa

Het EU Grundtvig project ‘Co creëren van een lerende samenleving, van verbetering van innovatie in het volwassenenonderwijs’ heeft een prachtig E-book samengesteld.

Het doel van het project is om te delen, ontwikkelen en verspreiden van het gebruik van ‘appreciative and strength based change and learning approaches’ binnen Europa. Het project richt zich op de volwassen onderwijssector, maar is relevant voor iedereen die betrokken is bij betekenisvol leren, verandering en ontwikkeling. Het project is een initiatief van acht organisaties uit zeven verschillende Europese landen, alle leden van Begeistring Gemeenschap – de European Network rond Appreciative Inquiry en Strength Based Change.

Het E book is op de site te downloaden en bevat cases rond visie en strategie, coaching, persoonlijk leiderschap en community development. Aanrader!

Posted in Onderzoek en scripties, Praktijkverhalen | Comments Off

Het geven van complimenten kan grote gevolgen hebben…

In de slipstream van complimentendag dit filmpje nog eens onder jullie aandacht (het stond eerder ook op de site, maar omdat hij zo leuk is nog eens):

Validation

Een parkeerwachter ziet zijn werk als meer dan alleen het valideren of geldig verklaren van parkeertickets. Hij wil zijn klanten laten weten wat hij in hen waardeert. Daarom geeft hij complimenten over hoe ze er uit zien of over de goede eigenschappen die hij in hen ziet. (In het Engels noem je dat validation – erkenning). Zijn complimenteuze en waarderende levenshouding blijkt verstrekkende gevolgen te hebben.

Wanneer werd jouw talent opgemerkt? Welk moment was dat? Wat was het talent van jou dat werd opgemerkt? En: hoe goed ben je zelf in het zien van het talent van anderen? Hoe doe je dat? We organiseren regelmatig leeractiviteiten en leertrajecten om mensen in organisaties te ondersteunen bij het zetten van een volgende stap in talentontwikkeling. En dit soort vragen helpen dan. Mogelijk kan dit filmpje daarbij dienen als een bron van inspiratie. En helpen om het talent in jouw organisatie meer in de spotlight te zetten. Immers, ‘talent is er pas als het wordt gezien’, om met Luk Dewulf te spreken. Talentontwikkeling heeft een sterk relationeel karakter en complimenten geven is er een motor in.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Tagged , , , , , , | Comments Off

Shawn Achor op TED: ‘The Happiness Advantage’

Even goed ervoor gaan zitten… want deze TEDtalk gaat ongelooflijk snel, maar wat Shawn Achor te vertellen heeft is de moeite waard. Hij neemt je in een mix van anekdotes uit zijn eigen leven en onderzoeksresultaten mee langs wetenschappelijk onderzoek (en de neiging om naar ‘het gemiddelde’ te kijken ipv de outliers), de kerngedachte van positieve psychologie (‘kijk juist wel naar de outliers om daarvan te leren’) en houdt dan een pleidooi voor het omkeren van de ‘Happiness Formula’. Die zeker in de VS wijdverbreid is, maar ook wel in onze cultuur genesteld.

Happiness Formula

Die basisaanname over geluk is  – impliciet of expliciet – : ‘als ik harder werk, word ik succesvol/bereik ik mijn doelen en dan ben ik gelukkig’. Door succes als voorwaarde te zien fop je je brein, legt Achor uit: dat stelt immers steeds weer nieuwe doelen als het eerdere doel bereikt is. Met als gevolg dat je er steeds achteraan blijft hollen: ‘If happiness is at the other side of success, your brain never gets there.’

Draai het om

Achor draait het daarom om: als het je lukt om je geluks- of positiviteitsgevoel in het hier-en-nu te versterken, werkt je brein veel beter. We zijn intelligenter, creatiever, sneller, hebben meer energie… En leren makkelijker, omdat de dopamine een gunstig effect heeft op de synapsen in ons brein. Dat alles versterkt de kans op het halen van ons doel. Hij noemt dat ‘The Happiness Advantage’.

Hij heeft in verschillende bedrijven onderzoek gedaan naar manieren waarop je de mindset kunt beïnvloeden zodat mensen kijken naar het positieve, naar de kansen, en niet naar het negatieve. Door simpele opdrachten als ‘schrijf 21 dagen lang elke dag 3 dingen op waar je dankbaar voor bent’, dagboeken bijhouden, mediteren, ‘random acts of kindness’ en soortgelijke acties bleken mensen daadwerkelijk in een meer positieve bui te komen. De focus van hun brein veranderde. En ook de prestaties namen toe.

Kijken en lezen?

Zo scherp en levendig als Achor het vertelt kan ik het hier niet navertellen. Klik voor zijn verhaal op deze link naar TED.com.

Hij schreef er ook een mooi artikel over in Harvard Business Review, die in januari een special issue wijdde aan geluk. En natuurlijk zijn boek.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Onderzoek en scripties | Comments Off

Specialisterren: werk maken van talent

Vandaag twitterde @HansdeGruijter een mooi verhaal over Specialisterren. Een organisatie die qua soort werk, manier van werken, aansturing, aankleding van het kantoor helemaal is ingericht op het inspelen op de kwaliteiten van haar medewerkers, onderwijl ook rekening houdend met datgene waar ze niet goed in zijn.

De werknemers zijn allemaal mensen met autistische kenmerken. Ze testen software, handleidingen en apps, Op de site staat trots: ‘Het bovengemiddelde concentratievermogen, oog voor detail en logisch denken zijn zeer nuttige vaardigheden waardoor iemand met autisme beter en sneller is in het testen van software.’ Dat zegt al veel over hoe men naar de medewerkers kijkt.

In dit interview in de Volkskrant vertellen de Specialisterren meer over hoe ze werken en kijken. Een mooi praktijkverhaal van wat er allemaal kan als je ‘bouwt op sterktes en zwaktes irrelevant maakt’, om met Buckingham te spreken.

Er is in Vlaanderen overigens een soortgelijk bedrijf, qua visie en focus: Passwerk.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Talent College

Anne Dijkman (studente), Naomi den Besten en Eefje Teeuwisse (beiden adviseurs bij Kessels & Smit) roepen een nieuw initiatief in het leven. Onder de naam ‘Talent College’ organiseren ze leeractiviteiten rondom het waarderend perspectief. Ze pakken vragen beet als:

 • Wat zijn jouw sterke punten en hoe kan je ze inzetten?
 • Hoe creëer je een werkomgeving waarin je kan excelleren?
 • Hoe help je mensen en organisaties om meer te doen waar ze goed in zijn?

Over het waarom lichten ze zelf toe op hun site: “Wij willen zo veel mogelijk mensen met het waarderend perspectief laten kennis maken. Zo gaan we onderzoeken wat jou gelukkig maakt en wat jouw unieke talenten zijn. Deze bevindingen kunnen je namelijk helpen bij het maken van belangrijke (loopbaan)keuzes. Ook willen we je laten ervaren dat het werken met de waarderende benadering een verfrissend perspectief geeft op team-, organisatie- en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast willen wij laten zien dat onderwijs op een innovatieve en speelse manier kan worden vorm gegeven. In onze vakken en workshops word je als deelnemer uitgenodigd om het onderwijs te integreren met je dagelijkse bezigheden en betrekken we je actief bij de inhoud en werkvormen van het onderwijs.”

Anne, Eefje en Naomi richten zich met name op studenten, maar ook als je al werkt ben je welkom – mits er nog plek is. Op hun site vind je meer informatie.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Talent als label: een waarderend perspectief op kinderen en jongeren met ‘labels’

Veel kinderen krijgen vandaag een label opgeplakt: ze kunnen iets officieel NIET. Op zich geen probleem: labels openen voor veel kinderen de deur naar de juiste ondersteuning en begeleiding. Maar de focus die vaak eenzijdig op de labels van jongeren wordt gelegd, zorgt er misschien ook wel voor dat we weinig of geen oog hebben voor wat deze kinderen WEL kunnen: hun talenten, wat hen drijft en waar ze warm van lopen.

Als mensen met een label slagen in het leven, is dat niet ondanks hun label, maar wél dankzij de focus op hun talenten en de ontwikkeling ervan. Daarom willen we kinderen en jongeren nog méér labels geven, maar dan labels die iets zeggen over wat die kinderen WEL kunnen.

Op 29 februari nemen we je een ganse avond mee in het waarderend kijken naar kinderen met labels. Je leert methodieken om de talenten van je eigen kinderen te ontdekken en te ontwikkelen en we dompelen je onder in de verhalen en getuigenissen van mensen met labels en talenten, met wie je rechtstreeks in gesprek kan gaan.

Van harte welkom op 29 februari om 19u30 in het Provinciehuis aan het station in Leuven.

Dit initiatief is een co-creatie van Kessels & Smit, the learning company; de Groeipraktijk en GroepT – Leuven Education College.
Meer informatie en inschrijven op www.degroeipraktijk.be

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

Waarom altijd SMART doelen? Maak ze eens FUZZY!

Vanaf vandaag post ook Marcel Nooijen van Learning Spirit berichtjes op lerendoorwaarderen.nl. Hier zijn eerste bijdrage!

Bij een waarderende benadering start je vanuit wat voor jou al echt de moeite waard is. In plaats van het wegwerken van tekorten richt je je aandacht op het ontwikkelen van sterkten op basis van jouw wens om verder te groeien. Het stellen van doelen is daarbij een goed hulpmiddel. Het zorgt voor focus en daarmee richt je je energie op dat wat voor jou belangrijk is. Een voordeel van het formuleren van doelen is ook dat het voor anderen helder is waar je aan wilt werken en zo wordt het eenvoudiger je daarin te ondersteunen.

We zijn gewend om doelen SMART te maken. Hoe nuttig SMART ook is, er kleven ook enkele nadelen aan:

 • In hoeverre biedt SMART je echt ruimte om te dromen? En: stel je je doelen niet te laag als ze vooral ook acceptabel en realistisch moeten zijn?
 • Het geeft juist veel energie om op basis van een gedroomde werkelijkheid in je doelen juist onbekende terreinen verder te verkennen. Soms is het dus lastig een doelstelling op voorhand al heel specifiek te maken. De vraag is ook of het wenselijk is om dat te doen? Stop je immers niet te snel met het verkennen van nog niet bewandelde paden?
 • Het streven naar meetbaarheid slaat soms ook door. Waar gaat het eigenlijk om? Wat verdient de meeste energie: het exact meetbaar maken van je doelstelling of het in beweging komen en energie ervaren om aan thema’s te werken die er voor jou echt toe doen?

Aangenaam verrast was ik dan ook toen ik via Twitter een tijdje geleden stuitte op een ander acroniem dat heel mooi past bij een waarderende benadering, namelijk FUZZY. Het biedt een mooie aanvulling op en alternatief voor SMART. FUZZY staat voor:

 • Feestelijk: heel belangrijk bij het werken aan doelen is dat je er lol in hebt.
 • Uitdagend: kies je doel zo dat het je echt stretcht, dat het je uitdaagt en op een positieve manier spannend is om aan je doel te werken.
 • Zuiver: heb je een doel gekozen dat past bij wat je echt wilt bereiken?
 • Zinnelijk: je doelstelling zou een prettig gevoel van opwinding moeten oproepen.
 • Yes!: je doel en het werken aan je doel zouden echt enthousiasme moeten genereren.

Door je doelen FUZZY te maken vergroot je de kans dat het werken aan je doelen in flow plaatsvindt. Flow (Csikszentmihalyi) is een toestand met de volgende kenmerken:

 • Momenten van hoog presteren zonder inspanning te voelen.
 • De tijd vliegt. Je bent je niet bewust van de tijd.
 • Een hoge mate van uitdaging en een duidelijk doel.
 • Een situatie die vraagt om het optimaal benutten van je talent.
 • Het gaat vaak over situaties waarin je gedrag laat zien dat je net aankunt.
 • Vaardigheden en uitdaging zijn in evenwicht

Als je in flow bent ga je volledig op in datgene waar je mee bezig bent. Alsof “een stroom je meevoert”. Mooie reden om in 2012 je goede voornemens en doelen eens écht FUZZY te maken!

Posted in Home | 1 Comment

Word optimist!

De schrijver van ‘The World Book of Happiness‘, Leo Bormans, heeft een nieuw boek gemaakt: Word optimist! Hij beschrijft, gebruik makend van de inzichten uit de positieve psychologie, negen aanknopingspunten voor een optimistische levensstijl. Een heel praktische, persoonlijke opvolger dus, van zijn mooie ‘World Book’, dat overigens door de Europees Voorzitter Herman van Rompuy is aangeboden aan alle wereldleiders, met de oproep om meer aandacht te besteden aan het geluk van mensen en ‘communities’.

Meer over dat initiatief, radio-interviews met Leo Bormans, en zijn oproep om mee te doen het optimisme-virus te verspreiden lees je op zijn eigen site.

 

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Checkpoint: het effect van positieve feedback getest

 Jongerenprogramma Checkpoint voert op een vrolijke en praktische manier allerlei tests en onderzoeken uit. Wat gebeurt er als je het gas in je huis aanlaat? Zijn jongens beter in kaartlezen dan meisjes? Hoe breekbaar is ‘onbreekbaar’? En nu ook: wat werkt beter wanneer je iets nieuws leert: positieve of negatieve feedback? Kort en krachtig getoetst en in beeld gebracht, mede dankzij de openhartige houding van de proefpersonen. Bekijk het op dit filmpje.

Posted in Filmpjes en boeken | 1 Comment

Je richten op je kracht: het verhaal van Daniel Kish

Het motto van ‘Sterke punten’ auteurs Marcus Buckingham en Donald Clifton is: ‘develop your strengths, make weaknesses irrelevant’. Een indrukwekkend voorbeeld van iemand die naar die woorden leeft is Daniel Kish. Daniel werd blind toen hij 13 maanden was. Op latere leeftijd leerde hij zichzelf ‘echolocation’, dat lijkt op de manier waarop dolfijnen en vleermuizen de omgeving waarnemen. Door korte klikgeluiden te maken, en te luisteren naar de echo, kan Daniel zijn omgeving waarnemen. Hij loopt, wandelt in de bergen, fietst op zijn mountainbike…. Onderzoek wees uit dat zijn visuele cortex wordt geactiveerd tijdens deze activiteit. Hij ‘ziet’ dus letterlijk door te luisteren. Heel bijzonder. Hij maakte de methode beschikbaar voor anderen en richtte een stichting op die deze manier van waarnemen doorleert. Een korte documentaire over Daniel vind je op deze site. En zijn stichting ‘World Access For The Blind’ is hier te vinden.

Posted in Home, Praktijkverhalen | 2 Comments

Trek een kaart: werkvorm voor talentgesprek

Er zijn veel manieren om mensen in gesprek te krijgen over hun talenten. Ik maak graag gebruik van beelden. Bijvoorbeeld door mensen een plaat te laten kiezen of een tekening te maken. Een oefening die ik heel graag doe is ‘trek een kaart’. Mooi als kennismaking!

Bij binnenkomst laat je alle deelnemers ‘blind’ een kaart pakken uit een grote stapel in je hand. Ze zien niet welke kaart ze pakken, want je houdt ze ondersteboven. Vervolgens vraag je iedereen met zijn of haar buurvrouw/man de eigen kaart te delen en te vertellen wat het plaatje zegt over een sterk punt van henzelf. Eventueel maak je daarna een rondje in de hele groep waar mensen zich voorstellen met kaart (en bijbehorende kwaliteit). Dit levert vaak grappige, treffende en soms ontroerende typeringen op.

Doordat de kaart ‘gegeven’ is, ontstaat creativiteit. Dat helpt mensen denken. Bovendien gaan ze zo op in de puzzel – ‘wat zegt deze kaart nou over mij?’ – dat ze snel over hun eventuele verlegenheid om over kwaliteiten te praten, heen zijn.

Sommige mensen treffen een kaart waar ze in eerste instantie niets mee hebben, maar uiteindelijk toch een mooi verhaal bij vinden. Trots! Anderen krijgen een kaart die ze voor hun gevoel zo op het lijf geschreven is, dat ze hem willen houden. Als je ervoor zorgt dat het geen ‘officiele’ kaartenset is, maar een eigen samengestelde set van kaarten die je in de boekwinkel koopt, kan dat ook…

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Waarmee speelde je als kind? Talententest

Er zijn verschillende talententesten in omloop, de VIA, de Strengthsfinder… (zie ook ‘werkvormen & activiteiten‘). De Vlaamse site Kerntalenten bevat een test die is gebaseerd op je speelgewoontes als kind. Niet zo’n gekke gedachte, als je ervan uitgaat dat je sterke punten vooral je natuurlijke handelings- en gedachtenpatronen zijn, die je ook vroeger al had. We probeerden de test uit met een groep collega’s en de resultaten waren verbazend treffend. Leuk initiatief. Vooral op jongeren gericht (deze specifieke test werd ontwikkeld voor 17-18 jarigen voor een mogelijke studiekeuze in een wetenschappelijke/technologische richting) maar ook bruikbaar voor ‘grote mensen’. Je vindt de test hier.

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Being Elmo: nieuwe film

Sommige mensen kennen hun talent al heel vroeg… De man die de poppenspeler is van Elmo in Sesamstraat is daar een voorbeeld van. Zijn levensverhaal is verfilmd. Ik vind de trailer al mooi. Een film om in de gaten te houden! (ook omdat Elmo – met Koekiemonster en Ernie- absoluut een van mijn lievelingskarakters is : )

Posted in Filmpjes en boeken, Nieuws en activiteiten | Comments Off

De talentmanager

Kees Gabriëls besloot 20 jaar geleden een boek te schrijven. En nu ligt het er! De talentmanager is de titel. Kees heeft een internationale loopbaan in de thuiswinkelbranche achter de rug, onder andere als CEO van Neckerman. Hij ontwikkelde in die periode een eigen visie en aanpak als het gaat om het benutten en tot ontwikkeling brengen van het potentieel in organisaties. Die verwoordt hij heel direct en persoonlijk in dit boek.

Je kunt het eerste hoofdstuk alvast bekijken op zijn site.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Talent is er pas als het wordt gezien: Joshua Bell

Het is een verhaal van een paar jaar geleden, maar mooi en tijdloos. Ik leerde het van mijn collega Luk Dewulf. De Amerikaanse violist Joshua Bell verkoopt miljoenen CD’s en treedt op voor uitverkochte zalen. Bij wijze van experiment ging hij na een succesvol concert in een Washingtonse concertzaal de dag erna optreden in een nabijgelegen metrostation. Onherkenbaar. Hij speelt even prachtig als tijdens het concert, waarvoor al maanden geen kaartje meer te krijgen was. Op zijn YouTube filmpje kun je zien wat er gebeurt….

Een prachtige illustratie van een uitspraak van Luk: ‘Talent is er pas als het wordt gezien’. Een sterk filmpje om te gebruiken wanneer je met mensen aan de slag gaat rond het spotten van talent. Hoeveel Joshua Bells lopen er rond in jouw organisatie?

–> Het verhaal verscheen ook in de Washington Post.

Posted in Filmpjes en boeken | Comments Off

De talententoolbox is er (en te bestellen)

Het is zover: de talententoolbox van Irene Terlouw is er. We hebben gisteren de feestelijke presentatie gevierd in Utrecht. allemaal nieuwsgierige coaches zaten er naar hartelust in te bladeren. Het was een feestelijke ochtend! Op www.talententoolbox.nl staat een verslag, een beschrijving van de toolbox en meer informatie over hoe je hem kunt bestellen, als je dat wilt. Ook het volledige onderzoeksverslag van Irene is daar te vinden.

Gefeliciteerd, Irene!

Posted in Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | Comments Off

Mindset: nu in het Nederlands vertaald

Het prachtige boek ‘Mindset‘ is nu in het Nederlands vertaald. Beetje gekke cover, maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten : ) Het is een mooi, diepgravend en bruikbaar boek. Voor degenen die het nog niet kennen: Dweck maakt een verschil tussen de ‘groeimindset’ en de ‘fixed mindset’. Met een groeimindset zie je intelligentie als iets dat je kunt ontwikkelen, en sta je open voor leerkansen. Als je door de bril van de fixed mindset kijkt, zie je intelligentie als een vaststaand gegeven en geloof je niet zo dat mensen (of jijzelf) nog heel erg kunnen groeien.

Belangrijker nog: Dweck verkent ook hoe je een groeimindset kunt ontwikkelen of terugvinden. Fan-van-het-eerste-uur Coert Visser – degene die volgens mij ook als eerste wist dat er een NL editie was – interviewde Carol Dweck toen de Engelstalige versie van het boek uit kwam: dat kun je hier lezen. In de nieuwe aflevering van Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties schreef hij er een artikel over. Dat staat nog niet on-line, maar als dat beschikbaar komt, laten we het natuurlijk weten! Overigens: voor wie meer wil weten: op 30 september 2011 organiseert Coert Visser met Gwenda Schlundt Bodien een workshop over Mindset.

Posted in Filmpjes en boeken | 2 Comments

Artikel over Sterke Punten-effectonderzoek in O&O

Eerder berichtten we op deze site al over het onderzoek dat de Universiteit van Tilburg met ons (Mara Spruyt en Saskia Tjepkema) heeft uitgevoerd naar de effecten van de sterke puntenbenadering. Zeven afstudeerstudenten en hun begeleider dr. Marianne van Woerkom deden met behulp van vragenlijsten bij verschillende organisaties onderzoek.

De studenten zijn inmiddels allemaal afgestudeerd, en er komt zelfs een vervolg in de vorm van een promotieonderzoek van één van hen: Christina Meyers.

De bijzondere co productie met de Universiteit van Tilburg heeft nu ook geresulteerd in een artikel voor Opleiding & Ontwikkeling dat we samen over het onderzoek schreven.

Insteek

De sterke punten benadering is in dit onderzoek niet benaderd als een HR instrument of een methodiek, maar als de mate waarin medewerkers in de organisaties ervaren dat er sprake is van een benadering vanuit sterke punten en kwaliteiten. Het uitgangspunt is daarbij dat in iedere organisatie in meer of mindere mate sprake is van een dergelijke benadering, in de zin dat er:

 • ruimte is voor ontwikkeling van talent;
 • aandacht en waardering voor sterke punten is;
 • mogelijkheden zijn om talenten toe te passen in het werk.

Bijvoorbeeld doordat er aandacht is voor verschillende kwaliteiten van medewerkers in een team, omdat er leeractiviteiten worden aangeboden of doordat managers in hun manier van leidinggeven oog hebben voor talent.

Effecten

Naast de essentie van de sterke punten benadering, hoe deze verschilt van een deficiëntiebenadering en wat theoretische achtergrond bij het sterke punten denken, gaan we in het artikel in op de uitkomsten van het onderzoek. De vraag die in het onderzoek centraal stond is: ‘welke effecten heeft een ‘sterke punten’-benadering op de medewerker zelf en op de organisatie’. Specifiek is gekeken naar de impact op taakprestatie, extrarol gedrag (doen mensen ook dingen die buiten hun directe taak liggen), innovatief gedrag, welzijn en zelfvertrouwen. In het artikel zelf is te lezen hoe deze aspecten zijn onderzocht, én wat het precieze effect is. We kunnen wel vast verklappen dat er op bijna al deze aspecten effecten te vinden zijn!

Rol van emoties

Verrassend is daarnaast het effect van een sterke punten benadering in relatie met positieve emoties. Het blijkt dat mensen die op het werk relatief weinig positieve emoties ervaren juist veel effect ondervinden van een sterke punten benadering. Hun welzijn en prestaties nemen extra toe. De praktische toepasbaarheid van het onderzoek komt ten slotte ook aan bod. Immers, juist de verbinding met de praktijk van leidinggevenden en medewerkers is waar de meerwaarde van een sterke punten benadering zit.

Vervolg

Hopelijk draagt dit artikel bij aan de bewustwording dat aandacht voor talenten van medewerkers effect heeft op het welzijn van medewerkers en (daarmee) ook het belang van een organisatie dient. En is het mogelijk een aanleiding om het gesprek te voeren over het werken vanuit talenten en kwaliteiten, en hoe dat binnen jullie organisatie vorm krijgt.

Dank

Tot slot nog even dit….: We hebben met heel veel plezier aan dit onderzoek meegewerkt. Heel veel dank aan Marianne van Woerkom – de studenten Susanne Amersfoort, Vicky Anagnostaki, Vera Biesmans, Christina Meyers, Bonnie van Nunen, Bart Siemens, Mariet Stienstra – de collega’s van Kessels & Smit en de organisaties die dit avontuur met ons zijn aangegaan!

(NB dit blogje verscheen in een net aangepaste vorm op de site van K&S).

Posted in Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | Comments Off

Netwerken rond AI in Nederland en Vlaanderen

Het Nederlandse AI 100 netwerk, met Cees Hoogendijk, Annet van de Wetering, Marcel van Marrewijk en Jeannette Schonewille als trekkers, organiseert op 30 juni een Dialoogdiner. Meer informatie vind je hier. In het najaar start een nieuwe AI 100 leergang.

Ook in Vlaanderen is het Vlaams Lerend Netwerk op het gebied van AI een nieuwe ontmoeting aan het voorbereiden. Op 28 juni ben je welkom op een inspiratie en informatiemiddag in Antwerpen. Het is een bijeenkomst waar je meer informatie kunt krijgen over deelname aan de volgende ronde van het netwerk, die in oktober start. De site biedt meer informatie.

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

Talententoolbox leerkrachten gereed

We hebben er al eerder over bericht op deze site: het afstudeerproject van Irene Terlouw rond de talententoolbox!

Irene maakt in haar project een werkboek waarmee je eenvoudig voor leerkrachten in het (basis)onderwijs een workshop kunt ontwikkelen waarin zij zicht krijgen op hun eigen talent. En op ideeën kunnen komen om talenten bij leerlingen te spotten.

Het onderzoek gaat over de vraag wat leerkrachten helpt om hun eigen talenten weer scherp in beeld te krijgen. En wat hen helpt om ook richting kinderen de ‘talentenbril’ op te blijven zetten. In een onderwijssysteem waarin veel aandacht is voor wat er (nog) niet is, volgens ons een belangrijke insteek.

Na een jaar lang ontwerpen, uitproberen, literatuuronderzoek, interviews met experts is de toolbox af! Op 21 juni 2011 is een feestelijke presentatie, van 10 – 12 uur. In die workshop willen Irene en haar begeleiders Els en Saskia de toolbox en de uitkomsten graag met jullie delen. Dus als je benieuwd bent, laat het gerust weten.

Op de site die Irene speciaal voor de talententoolbox heeft gemaakt, lees je er meer over.

Posted in Home, Onderzoek en scripties, Werkvormen | 1 Comment

Event rond ‘World Book of Happiness’

Vorig jaar verscheen GELUK: The World Book of Happiness. Een bijzonder boek waarin 100 geluksprofessoren uit de hele wereld vertellen over wat geluk is, hoe het ontstaat, wat het voor ons betekent. Met prachtige plaatjes (daar word je op zich al gelukkig van…).

Op 23 mei organiseert uitgeverij Lannoo een bijeenkomst rond Geluk. De middag krijgt een maatschappelijke inslag met economen en politici, waaronder de Vlaamse premier van Rompuy. Voor meer informatie en aanmelden, zie hier.

Posted in Filmpjes en boeken, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Everything is going to be OK: feelgood-boek

Vers van de pers! Een boek vol positieve uitspraken, die ook nog eens prachtig vormgegeven of geillustreerd zijn: ‘Everything is going to be OK’.

Te bestellen via bijvoorbeeld deze link. Een voorproefje, met foto’s vind je op de site van Brainpickings.

Posted in Filmpjes en boeken | 1 Comment

Een boek over AI in het onderwijs: verhalen gezocht

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” ~ Margaret Mead.

Onder dat mooie motto werken AI experts Dawn Dole, Lindsey Godwin en Matt Moehle aan een nieuw boek: Exceeding Expectations: Stories of Appreciative Inquiry in the Schools. Voor die publicatie zijn ze op zoek naar verhalen van mensen die met AI in scholen werken. Ze publiceerden deze oproep:

“We live in a world where no one knows what the next education headlines might bring  – from further budget cuts to education to new legislative programs that re-prioritize the focus of entire school districts to teacher lay-offs that the erode community morale.

Yet, despite the topsy-turvy environment that permeates our educational communities, there are many shining examples emerging from across the country and the world of how teachers, staff, administrators, parents and community members are collaborating in new ways to create positive outcomes in an otherwise unsettled environment.

This book aims to showcase (..) shining examples of how Appreciative Inquiry inspired methodologies are helping to create a positive transformation in our educational communities focused on school-aged students (approximately ages 3-18).”

Dole, Godwin en Moehle zijn op zoek naar verhalen uit de praktijk over initatieven die gericht zijn op positieve verandering in het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijsleerproces, betrokkenheid van leerlingen, welzijn van kinderen, leiderschap en management in het onderwijs, het betrekken van de omgeving van de school, en die gebruik maken van waarderend onderzoekende aanpakken. De auteurs:

The book will include examples of how AI is being used at the individual student/teacher level, the classroom level, the school level, district-wide and community level.  We are seeking a mix of examples that showcase the formal and informal ways that Appreciative Inquiry and AI inspired methods are being applied across all grade levels in schools.”

Als je wilt meedoen kun je een formulier invullen op de site van het Taos institute. Niet alle verhalen kunnen worden opgenomen, dat spreekt voor zich. De auteurs maken een selectie. Voor vragen of verdere informatie zijn de auteurs bereikbaar via: AIschoolsbook@gmail.com

 • Dawn Dole: directeur van het Taos Institute
 • Lindsey Godwin: Associate Professor, Division of Business, Champlain College
 • Matthew Moehle: Instructor of Education, College of Education, Morehead State University

 

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties, Praktijkverhalen | Comments Off

Lessen in geluk bij Goudmijn

Jacqueline Boerefijn, de initiatiefneemster van de website Positief Onderwijs en lessen in geluk, was te zien in het programma Goudmijn! Mooi portret. Te bekijken op uitzending gemist.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Coachkaarten: in gesprek over talent

Een mooi hulpmiddel om in gesprek te komen over talenten en kracht zijn  coachkaarten. Een bijzondere set kaarten, ontwikkeld door Esperance Blaauw. Met zelfgemaakte beelden, en dat zie je. De plaatjes zijn kleurrijk, levensecht en roepen mede daardoor allerlei associaties op. Dat is handig voor een gesprek. Er staan prikkelende vragen op, in verschillende soorten en maten: positieve vragen, negatieve vragen, vragen gericht op de toekomst, reflectievragen en competentie vragen.

Vragen als:

 • Waarvan ga je glimlachen?
 • Wanneer voel jij je bijzonder?
 • Waar ben je goed in?
 • Waar droom je van?

Maar ook:

 • Wanneer deed je iets dat eigenlijk niet mag?
 • Wanneer had je voor het laatst de slappe lach?

Esperance heeft het spel oorspronkelijk ontwikkeld voor jongeren, om te gebruiken als hulpmiddel in het onderwijs. Maar ook voor volwassenen is het prima bruikbaar. Op de site staan tips met betrekking tot spelvormen en veel achtergrondinformatie.

 

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Het Geluk Project

Vijf jaar geleden begon Gretchen Rubin met haar persoonlijke ‘geluksproject’. Al experimenterend ging ze op zoek naar wat haar nou meer geluk gaf. Ze probeerde verschillende hulpboeken, las van alles wat los en vast zat over ‘geluk’, schreef haar eigen ‘geluksmanifest’ en ging vooral praktisch aan de slag met kleine veranderingen in haar leven om uit te vissen wat werkt. Ze blogt hierover op de site van The Happiness Project en moedigt ook anderen aan om hun projecten te beginnen. Haar boek is onlangs ook in het Nederlands vertaald, als Het Geluk Project.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Lessen in geluk op school en het effect daarvan

De site www.positiefonderwijs.nl van Jacqueline Boerefijn besteedt aandacht aan mogelijkheden om in school aandacht te besteden aan welbevinden, betrokkenheid, bevlogenheid en geluk. Waarom? Ze somt op:

 

 • De Nederlandse jeugd is de gelukkigste van Europa.
 • Volwassenen zijn niet het gelukkigst.
 • Een scherpe daling in geluksniveau is te zien in de puberteit.

Er zijn voor jongeren inmiddels diverse preventieprogramma’s gericht op het voorkomen of tegengaan van problemen. En gelukkig komen er ook steeds meer aanpakken die zich richten op talenten en geluk van kinderen.

De methode ‘lessen in geluk’ is bijvoorbeeld ontwikkeld vanuit het idee dat het ook belangrijk is juist te investeren in het geluk en welbevinden van jongeren. En hun vermogens op dat gebied te versterken. Jacqueline heeft met Ad Bergsma meegewerkt aan het ontwikkelen van die lessenserie, en heeft nu ook onderzoek gedaan naar het effect van aandacht voor geluk op school. Haar artikel daarover vind je in dit artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Op woensdag 13 april is bij KRO´s Goudmijn een stukje te zien over`Lessen in geluk`. Tijd: 18.25 uur. Zender: NL 2

Posted in Home, Onderzoek en scripties, Werkvormen | 1 Comment

Interview met Irene Terlouw over de talententoolbox

Zoals we eerder op deze site aankondigden, werkt Irene Terlouw aan een ontwerpgericht onderzoek naar manieren waarop je talent van leerkrachten naar boven kunt halen. Praktische uitkomst van dit onderzoek zal een talententoolbox zijn. Een prototype wordt nu getest op verschillende basisscholen. Onze collega Suzanne Verdonschot interviewde Irene over het project – haar afstudeeronderzoek. Dat geeft een mooi beeld van de achtergronden, aanpak en de visie van Irene. Het interview staat hier.

Meer over het project is te lezen bij activiteiten.

Of mail naar: iterlouw@kessels-smit.com als je graag op de hoogte blijft!

Posted in Home, Onderzoek en scripties, Werkvormen | 1 Comment

Vervolg onderzoek naar effecten sterke punten: meedoen?

dreamstime_18333507Vorig jaar hebben 7 Masters-studenten van de Universiteit Tilburg samen met ons en hun begeleider Marianne van Woerkom een onderzoek gedaan naar het werken met sterke punten. Een artikel daarover verschijnt binnenkort in Opleiding & Ontwikkeling. Continue reading

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | 6 Comments

Eigenwijsjes, spiegel-jezelf en het kinderkwaliteitenspel

Er zijn diverse instrumenten op de markt om met kinderen in gesprek te komen over hun sterke punten en kwaliteiten. Drie mooie voorbeelden – niet nieuw, wel beproefd. Continue reading

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Waarderend faciliteren: leertraject FCE

DSC02782Het is bijna zover! Op 10 maart 2011 begint een nieuw leertraject bij de FCE: Waarderend Faciliteren. Veel mensen dragen de waarderende benadering, Appreciative Inquiry en oplossingsgericht werken een warm hart toe, maar zoeken nog naar praktische handvatten om het in te zetten in hun organisatie. Het leertraject Waarderend Faciliteren is precies bedoeld voor  managers, HR-adviseurs, opleiders en teamcoaches die zich daarin herkennen. Continue reading

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

Inspiratiesessies Appreciative Living

Geinspireerd door Appreciative Living, van Jackie Kelm, organiseren Anja Doornbos en Nynke de Geus van Kessels & Smit vier inspiratiebijeenkomsten, dit voorjaar. Ze schrijven:

‘In vier bijeenkomsten bieden we je ruimte en mogelijkheden om je in verbinding met anderen persoonlijk (verder) te ontwikkelen op een voor jou relevant vraagstuk. Het doel is om een stap dichter bij jezelf te komen met een zichtbaar effect in jouw omgeving. We maken gebruik van de waarderende manier van werken en leven: met aandacht kijken naar dat wat goed gaat en hoe je daar ‘meer’ van kan maken. Continue reading

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

How2Talk2Kids: positief opvoeden – broers & zussen

images

Het boek How2talk2kids bevat praktische handvatten voor positief opvoeden: hoe ga je met kinderen in gesprek? Kritiek geven zonder hard te zijn, prijzen zonder teveel te oordelen, echt luisteren… In deze aanpak van dr. Haim Ginott staat ‘waarderen’ in plaats van ‘belonen’ (of straffen) centraal.

Er is nu (2011) een vervolg: broers en zussen zonder rivaliteit. Dit deel gaat in op het opvoeden van meerdere kinderen tegelijk en behandelt vragen als: ga je er bij een ruzie juist tussen springen als ouder? Of laat je het ze zelf oplossen? Hoe ga je om met jaloezie? En verschillen?

Op de site van how2talk2kids vind je meer informatie en filmpjes.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Echt lachen is gezond

lachenInteressant onderzoek over het effect van lachen… The New York Times vat een studie samen die wetenschappers van Michigan State University deden naar het effect van ‘neplachen’. Oftewel ‘putting on a happy face’. Dat blijkt averechts te werken: mensen die zich niet goed voelen, maar toch lachen naar vreemden en doen of ze blij zijn, worden alleen maar somberder en kunnen zich niet goed concentreren op hun werk. Echt lachen, omdat je aan iets denkt waar je vrolijk van wordt, werkt juist heel goed:

‘on days when the subjects tried to display smiles through deeper efforts — by actually cultivating pleasant thoughts and memories — their overall moods improved and their productivity increased.’

De waarderende benadering gaat hierover. Het is niet de bedoeling om negatieve emoties te ontkennen of onder het tapijt te vegen. Ook die verdienen erkenning en ruimte. Ze zijn deel van ‘what gives life’, zoals Cooperrider het zo mooi uitdrukt.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

2 maart: Dag van de Waardering

VanavoUnknownnd was er een twittergolf om aandacht te vestigen op ’7 Days of Inspiration’. Een echte tsunami van berichtjes over dit bijzondere initiatief. Mijn oog viel op: ‘De dag van de Waardering’.

Organisatoren Kim Castenmiller, Esmee Vonk, Hans Bodde hebben als doel: ‘heel veel blije gezichten en positiviteit in organisaties, wat weer effect zal hebben op de productiviteit en creativiteit van medewerkers. Wij willen dat iedereen in zijn kracht komt te staan. Hopelijk zorgt het initiatief ervoor dat mensen elkaar vaker gaan zeggen wat ze in de ander waarderen, omdat niet alleen het krijgen maar ook het geven van waardering voldoening geeft.’

Ze zoeken trainers die workshops willen geven, maar ook managers en HR professionals die bijeen willen komen om in de middag van 2 maart samen van gedachten te wisselen over waardering in organisaties. Met al die mensen samen geeft de dag een enorme impuls aan positief denken en werken die ook daarna nog zal door-zingen.

Een inspirerend initiatief! Ik doe mee.

Je leest er meer over op de site. Meld je aan via Linkedin. Of mail: esmee@kimverandert.nl

Posted in Nieuws en activiteiten | 2 Comments

Gelukskunde en slimmerkunde op middelbare scholen

readfile-2Het ‘zoemt’ op Twitter: de lessen in Gelukskunde en nu ook Slimmerkunde voor middelbare scholen. Prachtige initiatieven om kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele intelligentie (Gelukskunde) en hun vermogen om slim te werken met social media en ICT (Slimmerkunde).

Meer over Gelukskunde vind je op deze site. Hier vind je voorbeelden van materialen, ervaringen van ouders en docenten, en meer informatie over de opzet van de methode. Op leraar24 staat een filmpje dat een beeld geeft van hoe docenten werken met deze methode.

Slimmerkunde – afgelopen week verschenen – heeft ook een eigen site met achtergrondinformatie.

Een heel leuk filmpje, waarin Anita Smit (mede-auteur van Slimmerkunde) vertelt over de ontstaansgeschiedenis en doelen van beide initiatieven vind je hier.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Een inspiratiekaravaan…

“De InspiratieKaravaan is een bijzondere groep van talentenmakelaars, leermeesters, waarmakers, inspirators, verbindingsarchitecten, licht-voetige zwaargewichten, en changemakers die zwermen door Onderwijsland. Op verschillende plekken hebben we mensen meegenomen, hier en daar wat vuurtjes ontstoken. Vruchtbare grond ingezaaid. Er worden steeds weer snode plannen gesmeed en stille dromen vervuld. Er Bloeien Meesters op.  Zo af en toe zoekt de zwerm ook even vast grond. Een plaats om iets langer te vertoeven en verschillende vogels neerstrijken. Broeden en scharrelen op een vaste plek buiten de eigen orde. Soort van BuitenSchools Spelen Eigenlijk.”

Dat schrijft Harriet Kollen op haar website www.bloei-coaching.nlbloeitje2. De missie van Harriet is ‘talent van mensen en organisaties tot bloei brengen’. De inspiratiekaravaan is een initiatief op dat gebied dat ze samen met onder meer Sandra van Kolfschoten onderneemt. Prachtig idee: Harriet en Sandra helpen ondernemende mensen die mooi onderwijs willen realiseren om hun eigen sterktes te ontdekken. Zodat ze daarna al die kracht kunnen inzetten om hun teams en scholen tot bloei te brengen.

De volgende karavaan vertrekt op 9 februari 2011 naar Belgie, en duurt 3 dagen. Er kunnen 20 mensen mee! Meer informatie vind je op de site www.bloei-coaching.nl.

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

Actieleertraject AI door Nederlands Netwerk AI

TransformImage.aspxDit voorjaar start een actieleergang Appreciative Inquiry. Een initiatief van het Nederlands Netwerk AI om het AI-gedachtegoed in organisaties onder de aandacht te brengen. Het idee is geinspireerd op het Vlaams Lerend Netwerk (waarvan onder andere Luc Verheijen trekker was). Deelnemers ondernemen AI projecten in hun eigen organisaties, en leren zo al doende terwijl ze tegelijk veranderingen realiseren.

De organisatie en inhoudelijke begeleiding van het programma is in handen van de stuurgroep bestaande uit:
•    Annet van de Wetering & Jeannette Schonewille, senior adviseurs TNO Management Consultants
•    Cees Hoogendijk, organisatieontwikkelaar & Marcel van Marrewijk, onderzoeker en organisatiekundige via Huisacademies

Aanmelden kan nog! Meer informatie vind je op de activiteitenpagina.

Posted in Nieuws en activiteiten | Comments Off

Marc Lammers over trainen op sterktes

0Oud-bondscoach Marc Lammers is inmiddels bekend als spreker in het bedrijfsleven over motivatie en flow. Hij is bekend om zijn positieve aanpak: trainde zijn speelsters op hun talenten en niet op hun tekortkomingen. In dit filmpje vertelt hij hoe en waarom. Ook op zijn site legt hij het toegankelijk en authentiek uit: ‘Mensen komen niet in flow als je ze laat doen waar ze niet goed in zijn. Ze komen pas in flow als ze hun talent mogen inzetten. We zijn veel te veel gefocust op hoe we van een 4 een 6 maken. Waarom niet op hoe een 6 een 10 wordt?’

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Wat is jouw zin in 2011?

Daniel Pink, auteur van ‘A whole new mind’, vroeg mensen om hun zin voor 2011….images

Resultaat is dit mooie filmpje over drijfveren en dromen.

Twee minuten. Wat is jouw zin?

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Het grote inspiratiedoeboek

imagesHet begin van het nieuwe jaar is een soort natuurlijk moment om nieuwe plannen te maken en na te denken over de richting van je werk. Een leuk hulpmiddel, en ‘anders dan anders’ is het Grote Inspiratie Doeboek van Gerdy Geersing. Het is al een tijdje uit, dus misschien ken je het al, maar voor het geval dat…

Het is een vrolijk stemmend boek waarmee je aan de slag kan: onderzoek doen naar je inspiratie en talenten, een ‘wild plan’ maken, dat doorvertalen naar actie en eerste stappen. Het boek geeft je de kans om op verschillende manieren te leren en onderzoeken: doen, lezen, kijken, praten…. Kijk op de site inspiratiepost voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Een positief nieuw jaar met one11.nl

Een mooi begin van 2011! Een groep geengageerde journalisten startten de site www.one11.nl met positief nieuws. Berichten en verhalen die te weinig de media halen. Over mensen die bouwen aan een mooiere samenleving, hier in Nederland of elders in de wereld. Echt inspirerend initiatief. Lees bijvoorbeeld het verhaal van de man die op zijn scooter zelfmoorden voorkomt in China. Of het relaas van de veiligheidscoordinator op een ROC in Den Haag. Prachtige verhalen om te lezen. En je kunt je eigen held ook aanmelden!

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Quote

Vandaag via Twitter een mooie quote, waarvan ik de oorsprong helaas niet helemaal kan achterhalen:

The only problem with troubleshooting is, sometimes, trouble shoots back.

Goede reden voor wat minder probleemanalyse en wat meer waarderend onderzoek : )

Posted in Home | Comments Off

i-talent-o

We vertelden al in een eerder bericht over ons lerend netwerk ‘Ontwikkelen vanuit talent en bezieling’ (www.talent-bezieling.be). We krijgen veel positieve reacties, zowel op de website als op het boek dat bij afloop van het netwerk gepubliceerd werd (Bouwen, G. (2010). Leiden naar talent en bezieling. Leuven: LannooCampus.). Het ESF-agentschap beloonde de kwaliteit van ons lerend netwerk met de titel “ESF ambassadeur 2010″.

Het ESF financierde de afgelopen jaren in Vlaanderen verschillende lerende netwerken omtrent talent- en competentieontwikkeling. Eén van die andere netwerken is I-Talent-O.

Hun website geeft een mooi beeld van de resultaten van dit netwerk: http://italento.be. Niet alleen vind je achtergrondinformatie over wat volgens de initiatiefnemers ‘talent’ nu betekent. Je leest er ook verhalen over ervaringen in de deelnemende organisaties. En er is een uitgebreide verzameling van allemaal instrumenten en methodieken om talent in kaart te brengen. Wel 40 tools worden beschreven in een overzichtelijke fiche per instrument.
Als je zelf aan de slag wilt om talent in kaart te brengen, vind je hier zeker inspiratie.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

En…en denken

Rudy Vandamme heeft me ooit zo mooi geleerd: 1 keer is toeval, 2 keer is opvallend, 3 keer is een patroon! Met die gedachte in het achterhoofd voorzichtig de volgende conclusie: het lijkt of we een nieuwe fase ingaan in het ‘sterke punten denken’. Een van het en…en denken! Deze week kwam ik het in elk geval drie keer tegen:

 1. Hoe verbinden we op een zinvolle manier competentiemanagement en talentmanagement? Lou van Beirendonck gaat in zijn interessante boek ‘Iedereen content’ op zoek naar die vraag.
 2. Ronald Visser schrijft in een ‘Persoonlijk’ in Opleiding & Ontwikkeling onder de spannende titel ‘de zwaktes van de sterke puntenbenadering‘ een kritische beschouwing over eenzijdig leunen op talenten. Sla niet door, is zijn devies.
 3. En zelf publiceerden we (Luk Dewulf, Niel Van Meeuwen, Saskia Tjepkema) – ook in O&O een artikel waarin we expliciet op zoek gaan naar de verbinding tussen beide perspectieven in de HRD praktijk.

Op naar nummer 4?

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Positieve coaching heeft gunstig effect op hersenen

Onderzoek van Richard Boyatzis van de Case Western Universiteit heeft aangetoond dat positieve coaching (gericht op successen en doelen) een gunstig effect heeft op die onderdelen van onze hersenen die belangrijk zijn voor leren. Coaching die is gebaseerd op het analyseren van wat fout gaat en het corrigeren daarvan, heeft het omgekeerde effect op onze hersenen: we gaan minder waarnemen en worden defensief. Een heel interessant artikel en zeer toegankelijk filmpje vind je op de site van het Universiteitsmagazine THINK.

(Met dank aan Naomi den Besten voor het doorsturen van deze tip)

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | Comments Off

Werken met sterke punten loont

Buckingham en Clifton roepen het al jaren op basis van hun onderzoek: werken met sterke punten en aandacht voor talent, loont. Dat leidt tot meer positieve energie, draagt bij aan welbevinden, en (dus) ook aan innovatie en productiviteit. Ons onderzoek met de Universiteit Tilburg laat soortgelijke resultaten zien. Op de website innovatiefinwerk staat een prachtig praktijkverhaal van een onderdeel van Philips – Vitrite – waar men in een aantal jaren ‘om’ ging van een meer negatieve naar een uitgesproken waarderende en versterkende manier van werken. In dit interview vertellen betrokkenen hoe dat ging en wat het effect is. Een inspirerende case!

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Een positieve revolutie in het onderwijs

Wie had dat ooit gedacht: Kessels & Smit als bondgenoten van een heuse revolutie? Sedert deze week is het een feit. De website www.positieve-revolutie.nu verwelkomt ons als bondgenoot. De positieve revolutie is een beweging die oproept om meer aandacht te hebben voor talent en talentontwikkeling in het onderwijs. Stel je voor: onderwijs dat er in slaagt elk kind te laten ontdekken waar zij/hij talent voor heeft. Onderwijs waar kinderen gezien worden in hun talent. Onderwijs waar leerkrachten ook echt vanuit hun eigen talent een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.De positieve revolutie wil een bijdrage leveren aan dergelijk onderwijs. Het is een revolutie omdat nu het moment gekomen is om hierin een grote te stap te zetten. De tijd is rijp! Het is positief omdat er vandaag reeds zoveel mooie voorbeelden zijn van scholen die resoluut de kaart van talent trekken. Laten we leren van deze voorbeelden, en door ze te verzamelen het idee versterken dat er effectief al een beweging richting talent op gang is.

Wij scharen ons volmondig achter de positieve revolutie! Omdat we geloven dat echte ontwikkeling begint met het ontdekken en versterken van talent en kracht. Het ‘wegwerken van tekorten’ brengt ons maar tot een beperkte hoogte.

Wij merken in ons werk hoeveel energie er los komt wanneer we het zoeklicht zetten op sterktes van mensen. Dat geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen.  Zodra mensen elkaar gaan zien en aanspreken in hun talent heeft dat een ongelooflijk stimulerend effect op ontwikkeling, groei en vernieuwing. Het zelfvertrouwen en de creativiteit groeien. Bovendien versterkt het kijken naar elkaars talent de onderlinge relaties, werksfeer en vertrouwen. Beide opbrengsten zijn ongelooflijk belangrijk voor scholen en arbeidsorganisaties in de 21e eeuw.

Veel succes aan de revolutionairen!

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Focus op talent van leerkrachten door jobrotatie

Een leuk krantenbericht vandaag: de leerkrachten van de katholieke basisscholen in Genk stellen zelf voor om een jobrotatiesysteem op poten te zetten. Het effect van dat systeem is dat leerkrachten binnen de scholengroep het ene jaar in de ene school kunnen les geven, en het volgende jaar weer ergens anders. Op die manier zouden leerkrachten bepaalde talenten beter kunnen inzetten en ontwikkelen.

De scholengemeenschap De Speling overkoepelt 16 basisscholen. Leerkrachten werden betrokken in het vormgeven van de toekomstrichting van de organisatie. Coördinator Gerd Beckers vertelt: “De belangrijkse conclusies zijn dat leerkrachten van de verschillende scholen meer van elkaar willen leren en dat ze meer binnen de scholengemeenschap willen roteren. We hebben heel wat leerkrachten met bijzondere talenten. Bedoeling is dat ze op deze manier hun specifieke talent nog beter kunnen ontwikkelen. En dat kan door te schuiven naar andere scholen. Daarvan wordt niet alleen de onderwijzer of onderwijzeres beter, maar zeker ook het kind in de klas.”

Een mooi voorbeeld van een innovatie in het onderwijs die gericht is op talent. Wat zo krachtig is in dit verhaal, is het geloof dat talent van leerkrachten en talent van leerlingen hand in hand gaan. Op het moment dat een leerkracht kan werken vanuit eigen talent en bezieling, lukt het om de leerlingen te raken en te zien in hun talent.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Nieuws over sterke punten onderzoek!

Dit voorjaar zijn we samen met de Universiteit van Tilburg een onderzoek gestart naar de effecten van het werken met talenten en sterke punten. Daar is al wat over bekend, maar in de Nederlands / Vlaamse context was er nog weinig onderzoek naar gedaan. Een flinke groep organisaties deed mee en de eerste resultaten zijn binnenkort bekend. Bovendien start de Universiteit Tilburg een vervolgonderzoek op. U heeft dus opnieuw de kans om mee te doen!

Resultaten

Het onderzoek richt zich op het het ontdekken van de mate waarin er aandacht is voor sterktes. Voelen mensen zich gezien en erkend in hun talenten? En: hebben ze het idee dat ze die talenten in het werk kunnen inzetten en ontwikkelen? Ook onderzoeken we in hoeverre in het HR beleid aandacht voor talenten is ingebed. Vervolgens kijken we wat het effect daarvan is op factoren als welbevinden, innovatievermogen, prestatie en sociale relaties.

Er komen interessante verbanden naar voren. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat mensen die zich meer gezien voelen in hun talenten, zich opener en ondersteunender opstellen in de samenwerking met collega’s. Ze hebben meer ruimte om te zien waar behoeftes van anderen liggen en zijn meer bereid om mee te denken. Ook op andere terreinen doen we interessante ontdekkingen. De studenten die het onderzoek uitvoerden met docent Marianne van Woerkom, zijn op dit moment druk met de verslaglegging. Als je benieuwd bent naar het eindrapport: laat het gerust weten!

Meedoen aan vervolgonderzoek?

Nog leuker is het misschien om zelf mee te doen. Er is vanuit de Universiteit een vervolgonderzoek opgezet. Christina Meyers, een van de (inmiddels afgestudeerde) Masters-studenten, voert het komend half jaar met Marianne van Woerkom een vervolgstudie uit. Dezelfde vragen staan centraal. Er is nog ruimte voor organisaties.

Met behulp van een vragenlijst brengen de onderzoekers in beeld in hoeverre mensen de omgeving ervaren als ‘talentgericht’ en wat voor effecten dat heeft op zaken als welbevinden, innovatie en prestatie. Deelnemende organisaties krijgen een geanonimiseerde terugkoppeling en als er voldoende animo voor is organiseren we ook een uitwisselbijeenkomst.

Elke organisatie die benieuwd is naar de mate waarin mensen zich aangesproken voelen op hun talenten, en het gevoel hebben dat ze die kwijt kunnen in hun werk, kan meedoen. Deelnemende vakgenoten uit het eerste onderzoek gaven aan dat het onderzoek helpt om in de organisatie aandacht te krijgen voor het thema ‘sterke punten’. En net als de deelnemers uit de eerste ronde krijgt u natuurlijk ook een onderzoeksrapport-op-maat.

Wie deelname overweegt, kan contact opnemen met de onderzoekers. We kunnen dan vragen beantwoorden en meer uitleg geven.

Meer informatie?

Overweeg je om je aan te melden, wil je meer informatie of op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? Neem gerust contact op met het onderzoeksteam, via:

Christina Meyers

Departement Human Resource Studies, Universiteit van Tilburg

E-mail: m.c.meyers@uvt.nl

Telefoon: 013-4662388.

Posted in Home, Onderzoek en scripties | 1 Comment

Basiswerk over AI

9789020991284Net verschenen bij Lannoo: een prettig handzaam en overzichtelijk basisboek over AI. Geschreven door de Vlaming Herman Wittockx met twee AI grondleggers: Frank Barrett en Ron Fry. Een mooi Nederlandstalig alternatief voor ‘Appreciative Inquiry, a positive revolution in change’ -  het beknopte basiswerk van Cooperrider en Whitney.

Er staan een aantal interessante cases in. De grootste meerwaarde van het boek vind ik evenwel de beknopte en inzichtelijke omschrijving van de basispijlers onder AI. Zoals de onvoorwaardelijke positieve vraag en het zoeken van een affirmatief onderzoeksthema. En hoe AI verbonden is met een fundamenteel andere manier van kijken naar organisaties en organiseren. Herman Wittockx publiceerde onder de titel ‘veranderen verandert’ daarover on-line ook al een mooi essay (ook opgenomen in het boek).

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Over de streep

images Gisteravond was bij de KRO een prachtige documentaire te zien: Over de Streep. Over een ‘Challenge Day’ op een Amsterdamse middelbare school. ‘We hebben over het algemeen heel weinig waardering voor jongeren, ze komen vaak negatief in het nieuws. En ook onderling en bij zichzelf is soms sprake van een heel lage waardering. En dat is jammer. Het leidt tot eenzaamheid, treiteren, groepsvorming…. Voor een groot deel komt het eigenlijk omdat we zo weinig van jongeren weten, en zij van elkaar ook.’

Dat is een belangrijke gedachte achter de film, waarin documentairemaaktster Villerius op zoek gaat naar jongeren en hen voor de camera laat vertellen over zichzelf. En vervolgens filmt ze de Challenge Day die op de school gehouden wordt. Dat is een speelse, heel veilige manier om jongeren onderling meer over zichzelf te laten vertellen. Waardoor onderling begrip, vertrouwen en waardering toenemen.

Het verhaal laat zich eigenlijk slecht navertellen…. Kijken dus op de site van Over De Streep.

Daar is ook de film te zien.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Leraren met oog voor talent gezocht!

screen-leraar24Voor het project leraar24 (www.leraar24.nl) zijn we op zoek naar leraren die werken met de waarderende benadering. Er worden filmpjes gemaakt van hun werkwijze. Ken je zo iemand? Ben jij zo’n leraar?
Natascha Heeroma zou blij zijn als je contact opneemt! Je kunt haar mailen op natascha.heeroma@ou.nl.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Praktijkverhalen | Comments Off

Grumpy moments…

grumpyOp de dag van de nieuwsgierigheid, ter gelegenheid van het boek ‘Praktijkonderzoek: motor voor verandering in organisaties’, werkte ik met een aantal mensen rondom ‘waarderend onderzoek’. Een belangrijke vraag: hoe verleid je mensen om daaraan mee te doen, ook als de cultuur niet echt open staat voor AI? Een belangrijke strategie: gewoon beginnen… Zelf je vragen formuleren vanuit een waarderend perspectief en zo het gesprek een andere wending geven, zonder dat je het benoemt als ‘andere aanpak’.

Wat daarbij kan helpen is de ‘grumpy moment’ oefening. In een situatie waarin veel gemopperd wordt, kun je daar eerst bij aansluiten en mensen daarna ondersteunen om een andere denkrichting in te slaan. Een kleine oefening, maar leuk om mee te experimenteren. Hij werkt als volgt.

1. Denk terug aan een grumpy moment: een moment, incident, situatie waarin het patroon waaraan je je ergert, zich serieus voordeed.

2. Beschrijf die situatie als een filmpje…. Wat gebeurde er, wie was er bij, wat was de aanleiding, wat het effect….?

Als de persoon het filmpje heeft beschreven, vraag je door… (en hier begint het gesprek wezenlijk anders te worden dan het gesprek dat we bij de koffieautomaat allemaal kennen…)

3. Welke waarde van jou kwam in het geding? Het is duidelijk dat deze situatie iets bij jou raakt… wat? (Geef eventueel een aantal suggesties – maar dan wel echt meer dan 1!)

4. Wat zou je kunnen doen om die waarde in de huidige situatie meer recht te doen (ook al kun je niet alles veranderen….?)?

…. Binnen 10 minuten zit je op een ander denkspoor, mensen komen weer in de ‘creatie-stand’, in plaats van de mopperstand (vaak ook tot hun eigen opluchting).

Posted in Home, Werkvormen | 3 Comments

Nieuw onderzoek naar effecten sterke punten!

logouvt

Aandacht voor talenten en sterke punten neemt toe. We kijken steeds meer niet alleen naar ‘ontwikkelpunten’ maar ook naar wat mensen in huis hebben, waar hun kracht en drive ligt. Wat heeft dat voor effecten? Op mensen en op organisaties? We zijn er nieuwsgierig naar en doen daarom met de Universiteit van Tilburg een onderzoek!

Werken met sterke punten: effecten

Er is enig bewijs dat het werken met sterke punten positieve effecten heeft op:

 • welbevinden van mensen: doen waar je goed in bent geeft energie
 • behoud van collega’s: waar je talent de ruimte krijgt, wil je blijven!
 • innovatief vermogen van een organisatie
 • productiviteit en prestatie

Graag willen we dat echter wat meer gericht en systematisch onderzoeken, en ook specifiek voor de Nederlands/Vlaamse context.

Het onderzoek

We hebben daarom een onderzoeksgroep opgezet met zeven gemotiveerde studenten van de Master opleiding Human Resource Studies, onder begeleiding van universitair docent Marianne van Woerkom (Universiteit van Tilburg) en adviseurs Saskia Tjepkema en Mara Spruyt (Kessels & Smit).
Door in verschillende organisaties een vragenlijst af te nemen bij medewerkers, direct leidinggevenden en HR professionals willen wij zicht krijgen op de effecten die een sterktebenadering (of juist het ontbreken daarvan) heeft op onder andere commitment, motivatie, welbevinden, productiviteit en innovativiteit van mensen.

De resultaten verwachten we deze herfst te kunnen presenteren.

Meedoen?

Er is al een flink aantal organisaties geinteresseerd. En er is ruimte voor meer! Wie het interessant vindt om deel te nemen, kan contact opnemen met de onderzoekers. We kunnen dan vragen beantwoorden en meer uitleg geven. Het is niet nodig om een volledige ‘sterke punten’ aanpak te hebben. Elke organisatie die benieuwd is naar de mate waarin mensen zich aangesproken voelen op hun talenten, en het gevoel hebben dat ze die kwijt kunnen in hun werk, kan meedoen.

Met behulp van een vragenlijst brengen de onderzoekers in beeld in hoeverre mensen de omgeving ervaren als ‘talentgericht’ en wat voor effecten dat heeft op zaken als welbevinden, innovatie en prestatie. Deelnemende organisaties krijgen een geanonimiseerde terugkoppeling en als er voldoende animo voor is organiseren we ook een uitwisselbijeenkomst.

Meer informatie?

Overweegt u om zich aan te melden, wilt u meer informatie of op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? Neem gerust contact op met het onderzoeksteam!

Contact:

Marianne van Woerkom: m.vanwoerkom@uvt.nl

Saskia Tjepkema: tjepkema@kessels-smit.com

Mara Spruyt: spruyt@kessels-smit.com

Posted in Onderzoek en scripties | Comments Off

Ontmoeting met Vlaams minister van Onderwijs

Op vrijdagavond 26 maart kwam Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet op bezoek bij Kessels & Smit, The Learning Company in Gent. De reden van zijn bezoek was een uitwisseling over het thema talent en bezieling in het onderwijs. Luk Dewulf en Luc Verheijen waren de gastheren en zagen een zeer gedreven minister. Het was een informeel en bijzonder leuk gesprek.
Heel mooi was Pascal Smet zijn pleidooi om de dynamiek van het jeugdwerk te koppelen aan die van het onderwijs. Hij erkende het belang van talent en bezieling in het onderwijs en drukte zijn steun uit aan alle initiatieven die succesvolle praktijken rond talent in het onderwijs bijeenbrengen en verspreiden. We voelden bij de minister het geloof in het creëren van een beweging, gebaseerd op positieve verhalen. Heel inspirerend. Zelfs in die mate dat Luc en Luk beslist hebben om een geheel nieuw initiatief te starten. Daarover later meer.

Aan het eind kreeg de minister nog een exemplaar overhandigd van onze boeken “Van kiem tot kracht” en “Ik kies voor mijn talent”.

Minister Pascal Smet & Luc Verheijen

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Boek over praktijkonderzoek en nieuwsgierigheid: 22 april

truitje‘The power of infinite curiosity’ is een prachtige uitspraak van Carol Dweck. Suzanne Verdonschot en Maaike Smit van de Onderzoekspraktijk van Kessels & Smit hebben een boek geschreven over die kracht: hoe kun je praktijkonderzoek gebruiken als motor voor verandering? Het gaat over spannende vragen als:

•    Waarom zou je onderzoek doen als je iets wilt veranderen in organisaties?
•    Hoe kun je nieuwsgierigheid optimaal benutten?
•    Welke vragen helpen om een beweging op gang te krijgen in je organisatie?

Op 22 april, voor de gelegenheid omgedoopt tot de Dag van de Nieuwsgierigheid, presenteren ze het boek, op een dag met levendige workshops met Onderzoekspraktijkcollega’s, waarin je:

… kennismaakt met  activerende onderzoeksmethodes;
… mooie voorbeelden kunt zien van praktijkonderzoek dat tot verandering leidt;
… je actief aan de slag gaat met je eigen vragen.

Klik hier voor de vooraankondiging van het boek en de presentatiedag.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Nationale complimentendag!

spiegelboom

Het kan nog net…. 1 maart is nationale complimentendag! Op www.nationalecomplimentendag.nl lees je meer over de achtergrond van dit bijzondere initatief. En je kunt iemand online een complimentje sturen : )

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Brein en Appreciative Inquiry

Heike Aiello van Core Connect heeft een mooi artikel geschreven over hoe de principes voor breinvriendelijk leren en de AI principes elkaar versterken. Voor Noorderbrug ontwierp ze een traject waarin beide soorten uitgangspunten een belangrijke inspiratiebron waren. Dit artikel uit Leren in Organisaties doet er verslag van.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Talentenwerkboek

Opleidingsadviseurs van de Vlaamse overheid maakten – met ondersteuning en inspiratie van collega’s van ons : ) – een prachtig talentenwerkboek. Op de website van het Agentschap voor Overheidspersoneel is het boek te downloaden (scroll naar beneden tot je een melding van talentwerkboek vindt). Vol oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Werkvormen | Comments Off

Cosmogolem in Bolderberg!

cosmoglem1In het Vlaamse Bolderberg verrijst een reus. Een immens beeld van hout, een zogenaamde Cosmogolem. Het originele Golem idee komt van Koen Vanmechelen. Koen werkt als beeldend kunstenaar met houten constructies. Hij ontwierp in 1986 de Golem, een houten reus die symbool staat voor een helper, een redder, een steun voor al wie hem nodig heeft. Er staan er nu verschillende, allen gericht op het ondersteunen van kinderen die het moeilijk hebben.

De Cosmogolem luistert. Hij wil van mensen van overal in de wereld verhalen en tekeningen verzamelen. Op de plaats van zijn hart zit een houten deurtje waarin kinderen (en volwassenen) hun verhalen en objecten kunnen stoppen. Het hart van de Cosmogolem staat voor iedereen open.

Onze collega Lieve Scheepers heeft met Koen Vanmechelen en met een heleboel inwoners uit Bolderberg nu een Golem voor dat dorp gemaakt. Hij verrijst in april 2010 op een mooie plaats in het park.

Het accent in Bolderberg ligt op “TALENT EN VEERKRACHT”. Deze CosmoGolem wil de aanleiding zijn om kinderen, jongeren én volwassenen te stimuleren om verhalen aan elkaar te vertellen. Verhalen en ervaringen waarin ze zich zich krachtig en succesvol voelen. Concrete situaties waaraan ze graag terugdenken en die hen bewust maken van waar hun talent ligt. Daarnaast helpt dit zelfde talent hen ook om te gaan met lastige en soms zware momenten in het leven. Het zelfde talent leidt dan tot veerkracht: het helpt je om weer overeind te komen en verder te gaan.

Lees het hele verhaal op: www.cosmogolembolderberg.be

Posted in Home, Nieuws en activiteiten, Praktijkverhalen | Comments Off

World AI Conference in Nepal

waic2009De jaarlijkse wereldconferentie AI vindt dit jaar in Nepal plaats, van 16-19 november. Onder het motto: ‘Everything has beauty. But not all eyes can capture it’ zijn er inspirerende keynotes van onder andere Martin Seligman en David Cooperrider. Op afstand meedoen is mogelijk. Meer informatie over thema’s, workshops, en de online conferentie is te vinden op de website. Onze collega’s Luc Verheijen en Luk Dewulf zijn in Nepal voor een workshop, als ze terug zijn volgt vast meer info!

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Open ontmoeting Lerend Netwerk

netwerk

Het Vlaams Lerend Netwerk ‘Werken vanuit Talent en Bezieling’ organiseert een open ontmoeting op 15 oktober 2009 in Genk. Deelnemers gaan daar met elkaar en met mensen van buiten het netwerk in gesprek over de waarderende onderzoeken die ze in hun organisaties doen. En samen praten ze verder over de vraag: hoe bouwen we organisaties, gebruik makend van de talenten van eenieder?

Op de website vind je meer informatie over het netwerk, de bijeenkomst en inschrijven.

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Nieuw boek: ‘Ik kies voor mijn talent’

kiestalentAfgelopen woensdag presenteerde onze collega Luk Dewulf zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent’. Een prachtig boek (maar wij zijn natuurlijk niet helemaal objectief.. : ) ) over hoe je talenten bij jezelf en anderen kunt ontdekken en ervoor kunt kiezen om die als springplank te gebruiken voor verdere ontwikkeling en groei. Uit Luk’s lezing bij het boek, met veel praktijkvoorbeelden uit zijn eigen werk en leven, bleek goed hoezeer dit onderwerp dicht aan zijn hart ligt.

Luk schreef zijn boek voor iedereen die werk wil maken van zijn talent: in een werk-context of daarbuiten. Ook het onderwijs krijgt aandacht. De 200 mensen die op de boekvoorstelling afkwamen waren dan ook zeer divers qua achtergrond. Het leverde interessante gesprekken op in de workshops die we met een aantal collega’s verzorgden over onder meer: ‘leiderschap en talent’, ‘talenten van je kind’, ‘hoe krijg je talenten in beeld’? Allemaal boeiende thema’s die in het boek van Luk ook aan de orde komen.

Het was een inspirerende middag! Die de boodschap van het boek nog eens extra deed doordringen. Joseph Kessels plaatste het boek in de bredere ontwikkeling van de organisatiekunde. Na een sterke nadruk op productiviteit ontstond eind van de vorige eeuw een sterkere gerichtheid op kennis en leren. Hoe doe je dat als organisatie? We krijgen steeds meer het inzicht dat talenten van mensen daar een cruciale rol in spelen. ‘Probeer niet die talenten te managen’, benadrukte Joseph. ‘Richt je aandacht ook niet op een specifieke groep mensen, die je als ‘talent’ zou kunnen aanmerken. Maar schep ruimte voor iedereen om zijn of haar talent te ontwikkelen.’ Hij noemt het boek van Luk een gedurfd en radicaal boek, omdat het heel duidelijk een lans breekt voor die invalshoek. Waarvan we hopen dat hij terrein zal winnen!

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Talenten van vrouwen

fysl_cover_full

Marcus Buckingham, pionier van de sterke puntenbenadering, heeft een nieuw boek geschreven. Dit keer speciaal gewijd aan succesvolle vrouwen en hun talenten.

Onder de titel ‘Find your strongest life’ omschrijft hij die talenten, zoals hij die aantrof in zijn onderzoek. Een beetje onder het motto: ‘Hoe doen ze dat toch?’ En hij biedt een nieuwe test, gebaseerd op verschillende rollen die je in je leven kunt vervullen: adviseur, verzorger, motivator…

Het boek is echt net uit, we hebben het nog niet gelezen (vanaf 29 september in Nederland leverbaar) maar bij deze alvast de tip! Op de site vind je verschillende filmpjes en achtergrondmateriaal die het boek in context plaatsen.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Werkvormen | Comments Off

FraAIe uitspraken

En als een opvolging op de suikerzakje-blog…. Op de website Appreciative Inquiry and the Quest vond ik vandaag een verzameling prachtige AI uitspraken. Handig voor bij het schrijven van artikelen of het maken van presentaties, of gewoon leuk om even door te bladeren. We zullen de link ook toevoegen aan de links-pagina! Een voorproefje vast:

‘Martin Luther King did not say: “I have a strategic plan.”

Instead, he shouted: “I have a DREAM!” – and he created a crusade.’

(Unknown source, provided by Kathy Wells)

… en zo is dat!

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Hemingway

Op reis deze zomer kregen we ook een vleugje AI mee via de plaatselijke suikerzakjes, met een prachtige uitspraak van Ernest Hemingway – die de waarderende benadering blijkbaar helemaal omarmde: ‘Now is not the time to think of what you do not have. Think of what you can do with what is.’

DSC02782

Posted in Home, Praktijkverhalen | 1 Comment

Smile!

press_validation‘Validation’ is een korte film van Kurt Kuenne. To ‘validate’ heeft in het Engels meerdere betekenissen: het kan slaan op gratis parkeren (je gaat naar een winkel, koopt daar iets en in ruil daarvoor ‘valideert’ men je parkeerkaartje) maar ook op het bevestigen van jou als persoon. In deze korte – prijswinnende! – film speelt de regisseur met die beide begrippen. Een mooie fabel van een parkeerwacht en de waarderende benadering. Veel kijkplezier! (Hij duurt 16 minuten, dat lijkt lang, maar als je kijkt vliegt het voorbij).

Bekijk de film op YouTube of op de site van Tribeca Film.

Posted in Home | Comments Off

Van kiem tot kracht: een nieuw boek

Bij uitgeverij Springer verschijnt binnenkort het boek ‘Van kiem tot kracht: een waarderend perspectief op persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.’ Deze bundel bevat een aantal van onze praktijkverhalen, hoofdstukken die reflecteren op die praktijk en diverse intermezzo’s die mee de sfeer bepalen. De bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen:
1.    Een talentperspectief voor persoonlijke ontwikkeling
2.    Waarderend onderzoek als bron voor organisatieverandering
3.    Werken met een waarderende benadering
We hebben er met een groot team van auteurs aan gewerkt: Saskia Tjepkema & Luc Verheijen (redactie) , Luk Dewulf, Heike Aiello, Griet Bouwen, Pepijn Pillen, Lieve Scheepers, Kemp van Ginkel, Gerrit Jan van Lonkhuyzen, Brigitte van Berlo, Cora Smit, Mariël Rondeel, Marloes van Rooij & Suzanne Verdonschot.

Op 16 maart, de dag waarop het boek uitkomt, organiseren we met de uitgeverij een feestelijke studiedag waarin de auteurs workshops verzorgen rondom de hoofdstukken uit het boek. Aanmelding voor die dag (waaraan een bescheiden vergoeding verbonden is) kan via info@performa.nl.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Barbara Frederickson over ‘Positivity’

De Amerikaanse hoogleraar en onderzoeker Barbara Frederickson doet al zo’n 20 jaar onderzoek naar het effect van positieve emoties op onze gezondheid en geluk. De resultaten laten zien dat positieve emoties ook belangrijke gevolgen hebben voor onze denkvermogens: we zijn creatiever en slimmer als de positieve gevoelens overheersen. Een ratio van 3:1 (positief:negatief) blijkt optimaal voor een goede balans. Op deze video bespreekt ze haar nieuwe boek ‘Positivity’.

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Nieuws en activiteiten, Onderzoek en scripties | 1 Comment

De kracht van mensen

Dit weekend hoorde ik op de radio een interview met Ronald Hameeteman. Hij heeft in 1991 e-office opgericht, een IT bedrijf dat adviseert rondom het inzetten van ICT-oplossingen om werkomgevingen te optimaliseren. Het is een bedrijf zonder procedures, functioneringsgesprekken of bazen – aanpakken uit de 20e eeuw, noemt Hameeteman dat. In plaats daarvan is e-office gebouwd op principes als: veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bouwen op persoonlijke ambities van mensen en werken aan ontwikkeling van talent. Iedereen heeft een groeicoach om zijn sterke punten uit te bouwen. Gedurende de jaren heeft Hameeteman met zijn collega’s gezocht naar innovatieve aanpakken voor het inrichten van hun organisatie. Van zijn ervaringen doet hij nu verslag in een boek: ‘De kracht van mensen.’ En stelt zich daarbij de vraag wat  krachtige ingredienten zijn voor organiseren in de 21e eeuw. Een inspirerend verhaal!

(foto van www.channelweb.nl)

Posted in Filmpjes en boeken, Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Appreciative Living

‘Overvloed en gebrek zijn parallelle werkelijkheden. Elke dag kies ik zelf in welke ik wil zijn’. Een citaat van Sarah Breathnack op een kaartje uit de set ‘Appreciative Living’. Met op de achterkant een vraag: ‘Op welke manieren ervaar jij overvloed of rijkdom in je leven?’

Waarderend kijken naar het werk kun je doortrekken naar waarderend kijken naar het leven. Dat doet Jackie Kelm, met haar website www.appreciativeliving.com. Suzanne Verdonschot, Anja Doornbos en Lieve Scheepers ontmoetten deze inspirerende vrouw op een AI congres in Florida. Daar werkte Jackie met een kaartenset, die de drie Nederlands sprekende adviseurs hebben vertaald. 40 kaartjes met een citaat op de ene kant en enkele vragen of een opdracht aan de andere kant. Bedoeld om te inspireren en te activeren. En zo werken ze ook!

Anja, Suzanne en Lieve zetten ze bijvoorbeeld in bij het afsluiten van een coaching, bij het openen van een bijeenkomst, voor persoonlijke inspiratie of om cadeau te geven. Meer informatie of bestellen kan via een mailtje naar de makers: adoornbos@kessels-smit.nl, lscheepers@kessels-smit.be of sverdonschot@kessels-smit.nl.

Posted in Home, Werkvormen | Comments Off

Nederlands boek waarderend onderzoek

Veel publicaties (zeker boeken) over AI zijn in het Engels. Robert Masselink, Rombout van den Nieuwenhuizen, Joep de Jong en collega’s schreven nu een Nederlandstalig boek over Appreciative Inquiry.  Onder de titel: ‘Waarderend organiseren – Appreciative Inquiry: Co-creatie van duurzame verandering’. Met heldere vertalingen van de AI principes van David Cooperrider, praktijkvoorbeelden uit Nederland en Belgie, en toelichting bij diverse technieken (zoals verhalend werken). Te bestellen via deze link.

Posted in Filmpjes en boeken, Home | Comments Off

Waardeer alle soorten talenten in het onderwijs

Eerder berichtten we op deze site over het prachtige initiatief van Jenifer Fox, die op de Purnell High School een Strengths Curriculum verzorgt. Een speciaal programma waarin kinderen hun eigen talenten opsporen en consequent leren uit te bouwen. Sir Ken Robinson is het waarschijnlijk helemaal met dat initiatief eens. In bijgaand TED-filmpje houdt hij een krachtig en zeer treffend pleidooi (met typisch Britse humor) voor het benutten van alle soorten talenten in het onderwijs. Zijn invalshoek is die van creativiteit. De moeite waard om te bekijken

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Kijkje in de keuken…

Alweer bijna een jaar geleden gingen Tjip de Jong en Simon van der Veer een dag op onderzoek bij een zeer succesvol bedrijfsrestaurant van Sodexo, bij ProRail in Utrecht. Simon at elke middag in dat restaurant en was onder de indruk van de prachtige schone ruimte, het vrolijke personeel en de altijd vernieuwende gerechten en aanbiedingen. Samen kwamen de twee onderzoekers/adviseurs op het idee om uit te dokteren wat de succesprincipes van deze werkplek zijn. Ze hebben een dag gesproken met de bedrijfsleider, de schoonmakers, klanten, koks en servicemedewerkers. Dit leverde interessante inzichten op rondom de vraag hoe je samen aan continue vernieuwing werkt en hoe je dat als manager stimuleert.

Uiteindelijk is een neerslag van dit avontuur gepubliceerd in het blad “kwaliteit in bedrijf”. Het artikel vind je hier.

Naast de inhoud van het artikel – interessante inzichten rond vernieuwing en management – is het een mooi voorbeeld van de kracht van waarderend onderzoek. Een dag vragen stellen naar wat werkt levert veel op!

…. nagekomen bericht (dd. 3 november 2008): Woensdagavond is het bedrijfsrestaurant van ProRail in gebouw Tulpenburgh gekozen tot beste bedrijfsrestaurant van Nederland! Lees meer op de website.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Handleiding waarderend coachen voor leerkrachten

Marieke Cornelissen deed, onder de titel ‘de kracht van de leerkracht’ een ontwikkelingsgericht onderzoek naar waarderende coaching voor leerkrachten. Ze maakte een handleiding voor een waarderend coachgesprek, specifiek om hen te ondersteunen bij het onderwijs aan zorgleerlingen. Zittende en aankomende leerkrachten hebben steeds meer behoefte aan het ontwikkelen van bekwaamheden op dat gebied, omdat er meer kinderen met speciale behoeften in het onderwijs zijn. Waarderende coaching wordt beschouwd als een goede manier om zowel de beginnende als meer ervaren leerkrachten te ondersteunen in hun professionalisering op dit gebied.

Het onderzoek van Marieke richtte zich op het ontwikkelen van een handleiding voor dergelijke coaching. Op basis van literatuur is een tool ontwikkeld, die is onderzocht bij leerkrachten in het basisonderwijs, bijgesteld en opnieuw getoetst. Klik hier voor een samenvatting van haar verslag en het afstudeerverslag. Ook de handleiding nemen we hier op.

Wil je meer weten over het onderzoek dan kun je contact opnemen met Marieke Cornelissen (info@inter-actie.com).

Posted in Home, Onderzoek en scripties | Comments Off

Principes voor waarderend coachen onderzocht

Zoals eerder (9 mei 2008) op deze website aangekondigd, bestudeerde Frederieke Maagdenberg de afgelopen maanden het effect van waarderende coachingprincipes.

Uit haar afstudeeronderzoek bij Kessels & Smit, The Learning Company, blijkt dat de toepassing van waarderende coachingprincipes twee keer zo vaak leidt tot het ontstaan van belangrijke momenten in de coaching dan wanneer deze waarderende principes niet worden toegepast.

Ook komt naar voren dat met name de principes van simultaniteit en positiviteit zorgen voor belangrijke momenten in de coachgesprekken. Frederieke verzamelde ook voorbeelden van interventies bij elk principe (zie voor een overzicht de pagina instrumenten).

Tijdens het onderzoek bleek dat de interviews met de coach en coachee al een interventie op zich waren. Het doen van het onderzoek bleek waardevol.  Frederieke stimuleerde de coach en coachee tijdens het interviewen namelijk om de opbrengst van de coachingsessie direct te verwoorden. Dat zette ze aan tot nadenken; wat was nu precies wat de coachee geholpen had?

De inzichten van de coachee en coach over belangrijke momenten (opbrengsten) verschilden daarbij overigens wel eens. Daar liggen mogelijkheden tot leren. Door reflectie te integreren in de coaching, vergaart de coach meer informatie over de momenten die de coachee van waarde acht en meer inzicht over eigen onbewuste bekwaamheden (datgene wat voor effect zorgt).

Wil je meer leren over de waarderende coachingprincipes of het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Frederieke (frederieke.maagdenberg@gmail.com of 06-47013012).

Het verslag vind je hier, evenals een samenvatting.

Posted in Home, Onderzoek en scripties | Comments Off

Je beste les!

Volkskrant Banen en Uitgever Pearson Education verzamelden de afgelopen tijd anekdotes over krachtige leerervaringen in het onderwijs.  Onder het motto: ‘een eerbetoon aan leraren die het echt begrepen hebben…’  willen ze een tegengeluid bieden. Veel verhalen over het onderwijs belichten wat er niet goed gaat. In het boek ‘De Beste Les’ willen ze verhalen bundelen over leerzame onderwijservaringen. Met een verkenning van wat die ervaringen gemeen hebben. Wat maakte het leerproces zo effectief dat het jaren later nog vers in het geheugen ligt?

De inschrijftermijn voor het indienen van verhalen is inmiddels verstreken, dus we kijken vol spanning uit naar het boek!

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Sterke puntenbenadering achter succes hockeyvrouwen

De Nederlandse bondscoach voor het dameshockey, Marc Lammers, staat bekend om zijn sterke punten benadering. Hij traint de speelsters consequent op hun kwaliteiten, met een gouden medaille op de Olympische Spelen als resultaat! De succesvolle coach heeft een eigen website waarop hij onder meer vertelt over zijn coach aanpak en in korte verhalen beschrijft hoe hij in zijn werk de waarderende benadering vormgeeft. Kijk bijvoorbeeld op zijn column over ‘positief werken’.

(foto van www.sportgeschiedenis.nl)

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off

Loopbaanwijzer: weer beweging in je werk

‘Wat aandacht krijgt, gaat groeien.’ Dat is met stip het belangrijkste uitgangspunt in het werk van LOOPBAANWIJZER, een initiatief van de Vlaamse non-profit organisaties Stebo en Evenwicht. LOOPBAANWIJZER biedt coaching aan mensen die een nieuwe stap in hun loopbaan willen zetten.  De organisatie kiest expliciet voor een waarderend perspectief. Men helpt juist mensen die problemen ervaren te zoeken naar hun kracht: ‘ De LOOPBAANWIJZER kiest voor een coaching die gericht is op het ontdekken en versterken van jouw kracht, je passie, je bezieling, het vuur in je leven. Als jij weet waar jouw talenten liggen en waar jij écht voor wil gaan, kan je ook kiezen om je toekomst in die richting op te bouwen. Je voelt dan jouw energie weer stromen en je krijgt zin om in beweging te komen, om er wat aan te gaan doen.’ 

LOOPBAANWIJZER is actief in Belgisch Limburg. Dank zij de steun van Europa (ESF) is de coaching voor haast iedereen ook kosteloos.  Meer informatie over het wat, hoe en waarom vind je op www.loopbaanwijzer.be . Achtergronden bij de methodische keuzes zijn te vinden op www.vuurwerkt.be, daar is ook meer te vinden over de initatiefnemende organisaties.

 

Posted in Home, Nieuws en activiteiten | Comments Off

Onderzoek naar waarderende coaching

De principes van Appreciative Inquiry – oorspronkelijk ontwikkeld voor organisatie-ontwikkeling – zijn inmiddels vertaald naar toepassingen als team-ontwikkeling en coaching. Frederieke Maagdenberg, master student ‘Human Resource Development’, Universiteit Twente, voert samen met Joseph Kessels, Kemp van Ginkel, Margriet Schut en Heike Wabbels onderzoek uit naar het laatste. Centraal staat de vraag naar impact: ‘Wat is het effect van waarderende coachingprincipes?’

Het onderzoek is gebaseerd op de vijf ‘Appreciative Coaching’-principes van Orem, Binkert en Clancy (2007):
1. het constructionistische principe: gericht op sterke punten – dat waar de coachee op focust, wordt zijn/haar werkelijkheid.
2. het positieve principe: gericht op positiviteit – positiviteit lokt meer positiviteit uit.
3. het simultane principe: gericht op het hier en nu – vraag en verandering gebeuren op hetzelfde moment.
4. het poëtische principe: gericht op taal – je bouwt je eigen verhaal.
5. het anticipeer principe: gericht op imaginatie – het creëren van beelden die leidraad worden voor gedrag.

Frederieke interviewt zowel coaches als coachees over belangrijke momenten in de coachingsessie. De coachsessie waarop zij reflecteren neemt zij op videocamera op en observeert zij aan de hand van de waarderende principes. De belangrijke momenten, die de coachee geholpen hebben, worden gekoppeld aan de waarderende principe. Welk principe zorgt voor het effect?

Het onderzoek is er ook op gericht om een bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van de waarderende coaching methode en het professionaliseren van coaches die met de methode werken.

In de aankomende 2 maanden worden de interviews afgenomen en in de zomer zal het onderzoek ook op deze website gepresenteerd worden. Wil je nu al meer weten of participeren, neem dan contact op met Frederieke (fmaagdenberg@kessels-smit.nl).

Posted in Home, Onderzoek en scripties | Comments Off

Waarderende insteek als motor voor kennisuitwisseling

‘Kennis, daar zitten twee benen onder’. Dat is het motto van Mikis de Winter en Hafina Gerritse van het Ministerie van Financien. Zij houden zich binnen het ministerie bezig met het bevorderen van kennisdelen en -ontwikkelen. De grootste bron van kennis in organisaties zijn mensen, niet boeken of informatiesystemen. Als mensen in gesprek met elkaar raken en oprechte vragen stellen, komt die kennis tot leven en gaat ze stromen. Ook ontstaan dan nieuwe ideeen en innovatieve oplossingen. Hafina en Mikis proberen daarom de verbinding tussen mensen in het ministerie te versterken. Op allerlei manieren verleiden ze collega’s om met elkaar in gesprek te gaan. Rond vragen en ambities. En vaak oook rond datgene waar ze trots op zijn, en wat goed gaat – want dat werkt! Joni Bais schreef een mooi artikel over hun werkwijze en ervaringen.

Posted in Home, Praktijkverhalen | Comments Off